Добре дошли в регистрационната страница на сайта!


ВАЖНО! Тази регистрация важи за метео-турнирите, качването на лични постове (снимки от интересни явления, метеорологични наблюдения и др.) и любителските прогнози в съответните части на сайта, но НЕ и за форума на сайта!

Полетата, маркирани със *, са задължителни.
Потребителско име*:
(поне 4 знака, за вход в личната зона, НЕПРОМЕНИМО, забранени символи: !@#$%^(*)+/="\}{][)
Парола*:
(поне 8 знака)
Парола*:
(отново)
Ник/Псевдоним*:
(поне 2 знака, видим, промяна само от админа, забранени символи: !@#$%^(*)+/="\}{][)
Име*:
(видимо по ваше желание)
Фамилия*:
(видима по ваше желание)
Показване на името:
(за другите посетители)
Да!
Имейл *:
(невидим в сайта, ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН!)

Лична страница/сайт:
Град:
Държава:
Възраст:
Пол:
Хобита/Интереси1:

Интересите ми към метеорологията са на ниво1:
В уикенд-турнира играя за градове1,2:
Свободен текст:
Антибот тест*: Въведете датата на началото на демократичните промени в България.
Год.:   Мес.:   Ден:
(Подсказка - десетият ден от ноември, 11 години преди края на предния век;).)
1За да избирате повече от една опция, едновременно с избирането задържайте натиснат клавиш 'Ctrl'.
2Възможно е реалните станции, за които може да се дава прогноза, да се различават от присъстващите като опции тук. Например, на 01.11.2013 г. НИМХ премахва от международния обмен данните от 21 (от всичките обменяни 32 към този момент) станции, вследствие на което се налага премахване за неопределено време на градовете Русе и Пловдив от реално присъстващите като опции в турнира 'Уикенд'.

      [Към началната страница]