Архивни любителски данни


СТАНЦИИ:  [16] - "Трапезица"   МЕСЕЦ: Август (12-12)   ГОДИНА: 2019   
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
12.08.
2019
08:14[16]19.5ºC ЮИ
0м/с (2м/с) 0/10 През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
22:14[16]24.0ºC  35.0ºC   24.0ºC  14.4ºC 0/10 През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
55%
12.08.
2019
Клим. обоб.Вс.22.5ºC35.0ºC 24.0ºC14.4ºC---0
м/с
(0.0/8) ------55%
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.