Архивни любителски данни


СТАНЦИИ:  [93] - Слатина-2;  [41] - Случайна1   МЕСЕЦ: Юни (29-29)   ГОДИНА: 2019   
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
29.06.
2019
12:52[93]22.5ºC 12.5ºC ИСИ
3м/с (5м/с) 7-8/106/10
(1.5-2km)
       
6/102/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8 
53%
17:47[93]24.5ºC 12.1ºC ССИ
3м/с (5м/с) 2-3/102-3/10
(1.5-2km)
              
3/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 
46%
19:02[41]23.0ºC 11.5ºC СИ
2м/с (5м/с) 7-8/107-8/10
(1.5-2km)
              
8/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8 
48%
(действ. място: До ЦУМ)
22:02[93]20.0ºC 12ºC 7-8/105/10
(1-1.5km)
       
5/102/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
60%
29.06.
2019
Пълно обоб.Вс.22.5ºC12ºC---2.7
м/с
(5.0/8) ------------51.8%
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.