Архивни любителски данни


СТАНЦИИ:  [93] - Слатина-2;  [41] - Случайна1   МЕСЕЦ: Юни (14-14)   ГОДИНА: 2019   
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
14.06.
2019
06:07[93]16.0ºC 14ºC И
1м/с (2м/с) 0/10 През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
88%
09:37[93]22.5ºC 15.5ºC ---
0м/с (1м/с) 0/10 През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
65%
19:47[41]
(действ. място: Орлов мост)
14.06.
2019
Пълно обоб.Вс.19.3ºC14.8ºC---0.5
м/с
(0.0/8) ------76.5%
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.