Архивни любителски данни


СТАНЦИИ:  [7] - Слатина-1;  [93] - Слатина-2   МЕСЕЦ: Юни (10-10)   ГОДИНА: 2019   
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
10.06.
2019
13:42[7]19.5ºC 16.5ºC ИСИ
2м/с (7м/с) 9/105/10
(1-1.5km)
4/104/101/10
Дъжд с прекъсване – силен в момента Облачност <= и > 4/8  Гр. буря със/без вал. 
83%
21:57[93]18.5ºC 14.5ºC СЗ
1м/с (4м/с) 7-8/101/10
(1-1.5km)
1/106/101/10
Виждат се светкавици, а не се чуват гръмотевици През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8 
78%
10.06.
2019
Пълно обоб.Вс.19ºC15.5ºC---1.5
м/с
(6.5/8) ------------80.5%
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.