Архивни любителски данни


СТАНЦИИ:  [5] - Дианабад-1   МЕСЕЦ: Септември (8-8)   ГОДИНА: 2018   
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
08.09.
2018
23:07[5](18.0ºC)  23.0ºC   17.9ºC  13.5ºC ЗСЗ
2м/с (4м/с) 6/106/10
(2-2.5km)
              
6/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Краткотр. превал.  Облачност <= и > 4/8  ~0.1 мм

75%
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.