Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Копитото   МЕСЕЦ: Март (1-31)   ГОДИНА: 2017   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
01.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
11.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
12.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
13.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.03.
2017
02:008.7ºC 2м/с
                     

40%
05:008.6ºC 4м/с
                     

40%
08:009.3ºC  8.4ºC  3м/с
                     

40%
11:0012ºC  12.3ºC   9.3ºC  1м/с
                     

36%
14:0013.2ºC  13.2ºC   9.3ºC  2м/с
                     

32%
17:0014.5ºC  14.5ºC   9.3ºC  2м/с
                     

21%
20:0011.8ºC  14.5ºC   9.3ºC  7м/с 0/10
                     

31%
23:0011.6ºC  12.1ºC   11.6ºC  -5.9ºC Ю
2м/с 0/10
                     
През посл. час не е наблюдавано разв. на обл. Облачност <= 4/8 
29%
21.03.
2017
Син. обоб.11.2ºC14.5ºC 8.4ºC-5.9ºC---2.9
м/с
(0.0/8) ------------33.6%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
22.03.
2017
11:0011.4ºC  11.7ºC   11.0ºC  -1.4ºC ИЮИ
3м/с 0/100/10
(1-1.5km)
              
0/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  >70
41%
22.03.
2017
Пълно обоб.11.4ºC11.7ºC 11.0ºC-1.4ºC---3
м/с
(0.0/8) ------------41%
23.03.
2017
11:0011.8ºC  11.8ºC   10.7ºC  -1.4ºC ИЮИ
3м/с 1/100/10
(1-1.5km)
       
0/102/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  80км
40%
23.03.
2017
Пълно обоб.11.8ºC11.8ºC 10.7ºC-1.4ºC---3
м/с
(1.0/8) ------------40%
24.03.
2017
20:0012.0ºC  14.8ºC   9.9ºC  -3.8ºC ССИ
4м/с 2-3/10
                     

33%
24.03.
2017
Пълно обоб.12ºC14.8ºC 9.9ºC-3.8ºC---4
м/с
(2.0/8) ------------33%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
25.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.03.
2017
15:0010.7ºC  10.7ºC   5.2ºC  -9.6ºC ИЮИ
4м/с 0/100/10
(2-2.5km)
              
0/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  >70
23%
29.03.
2017
Пълно обоб.10.7ºC10.7ºC 5.2ºC-9.6ºC---4
м/с
(0.0/8) ------------23%
30.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
31.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
ОбщоСин. обоб.11.2ºC14.5ºC 8.4ºC-5.9ºC---2.9
м/с
(0.0/8) ------------33.6%
ОбщоПълно обоб.11.4ºC14.8ºC 5.2ºC-4.4ºC---3.4
м/с
(0.6/8) ------------34.1%