Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Петрич   МЕСЕЦ: Декември (1-31)   ГОДИНА: 2014   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.
01.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.12.
2014
21:27(3.4ºC)  8.2ºC   3.4ºC  3.1ºC З
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
2 Обложен дъжд в станцията през посл. час, но не и в момента През посл. час състоянието на небето не се е променило Дъжд (вкл. замр.)  ???0см
15км
98%
1013.3 хПа
983.0 хПа
09.12.
2014
Пълно обоб.3.4ºC8.2ºC 3.4ºC3.1ºC---1
м/с
(8.0/8) ------------------0
см
98%1013.3 хПа983 хПа
10.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
11.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.
12.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.12.
2014
07:27(-1.5ºC)  1.5ºC   -1.5ºC  -1.5ºC ---
0м/с (0м/с) XXXX
                     
1 Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда През посл. час състоянието на небето не се е променило Мъг./пуш./ом. (<1км)  ~0 мм
0см
0.1км
100%
14:27(2.1ºC)  2.1ºC   -1.5ºC  1.8ºC ---
0м/с (0м/с) XXXX
                     
1 Мъгла, небето не се вижда, без видима промяна през посл. час През посл. час състоянието на небето не се е променило Мъг./пуш./ом. (<1км)  0 мм
0см
0.5км
98%
21:27(1.0ºC)  2.5ºC   -1.5ºC  1ºC СЗ
0м/с (1м/с) XXXX
                     
1 Мъгла, небето не се вижда, без видима промяна през посл. час През посл. час състоянието на небето не се е променило Мъг./пуш./ом. (<1км)  0 мм
0см
0.5км
100%
15.12.
2014
Клим. обоб.0.7ºC2.5ºC -1.5ºC0.6ºC---0
м/с
(8.0/8) ------------------0
см
99.5%------
16.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.12.
2014
07:27(7.0ºC)  7.8ºC   6.0ºC  6.3ºC ---
0м/с (0м/с) 2-3/102-3/10
(1-1.5km)
              
3/10
1 През посл. час състоянието на небето не се е променило През посл. час не е наблюдавано разв. на обл. Облачност <= 4/8  0 мм
0см
15км
95%
14:27(10.9ºC)  10.9ºC   5.7ºC  6.6ºC З
1м/с (3м/с) 2-3/102-3/10
(1-1.5km)
              
3/10
1 През посл. час състоянието на небето не се е променило През посл. час не е наблюдавано разв. на обл. Облачност <= 4/8  0 мм
0см
20км
75%
21:27(6.0ºC)  11.2ºC   5.7ºC  5.7ºC ЮЗ
1м/с (3м/с) 2-3/102-3/10
              
2/10
1 През посл. час състоянието на небето не се е променило През посл. час не е наблюдавано разв. на обл. Облачност <= 4/8  0 мм
0см
20км
98%
18.12.
2014
Клим. обоб.7.5ºC11.2ºC 5.7ºC6.1ºC---0.7
м/с
(2.0/8) ------------------0
см
91.5%------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.
19.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.12.
2014
21:27(5.2ºC)  8.0ºC   0.5ºC  2.7ºC ЮЗ
2м/с 0/100/10
                     
1 През посл. час състоянието на небето не се е променило През посл. час не е наблюдавано разв. на обл. 0 мм
0см
30км
84%
25.12.
2014
Пълно обоб.5.2ºC8.0ºC 0.5ºC2.7ºC---2
м/с
(0.0/8) ------------------0
см
84%------
26.12.
2014
21:27(3.5ºC)  8.9ºC   1.0ºC  3.2ºC ЗСЗ
0м/с (1м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
1 Дъжд или ръмеж със сняг – слаб в момента През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  ~0 мм

10км
98%
26.12.
2014
Пълно обоб.3.5ºC8.9ºC 1.0ºC3.2ºC---0
м/с
(8.0/8) ---------------------98%------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.
27.12.
2014
07:27(1.8ºC)  3.5ºC   0.7ºC  ЗСЗ
3м/с (5м/с) 4/104/10
(2-2.5km)
              
3/10
14 През посл. час обл. се размива или изтънява През посл. час не е наблюдавано разв. на обл. Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  4.0 мм
2см
30км
14:27(2.4ºC)  3.5ºC   0.7ºC  З
4м/с 4/104/10
(1.5-2km)
              
4/10
1 През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  0 мм
~0см
50км
21:27(-1.6ºC)  3.5ºC   -1.6ºC  З
0м/с (1м/с) 0/100/10
                     
4 През посл. час състоянието на небето не се е променило През посл. час обл. се размива или изтънява 0 мм
~0см
30км
27.12.
2014
Клим. обоб.0.3ºC3.5ºC -1.6ºC------2.3
м/с
(2.0/8) ------------------0.7
см
---------
28.12.
2014
07:27(-3.5ºC)  -1.6ºC   -3.5ºC  -4.3ºC ---
0м/с (1м/с) 7-8/102-3/10
(1-1.5km)
       
2/106/10
4 През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  0 мм
~0см
25км
94%
14:27(5.8ºC)  5.8ºC   -3.5ºC  0.7ºC И
4м/с 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
11 През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8  0 мм
0см
>30
70%
21:27(4.1ºC)  6.8ºC   -3.5ºC  4.1ºC И
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
2 Дъжд без прекъсване – умерен в момента През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  Дъжд (вкл. замр.)  ???0см
5км
100%
28.12.
2014
Клим. обоб.2.6ºC6.8ºC -3.5ºC1.2ºC---1.7
м/с
(7.3/8) ------------------0
см
91%------
29.12.
2014
07:27(2.0ºC)  6.8ºC   2.0ºC  1.1ºC ЗСЗ
5м/с (13м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
2 Краткотраен сняг – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час През посл. час състоянието на небето не се е променило Дъжд (вкл. замр.)  27.7 мм
0см
3км
94%
14:27(1.6ºC)  6.8ºC   1.1ºC  -3.9ºC ЗСЗ
3м/с (10м/с) 5/105/10
(1.5-2km)
              
5/10
1 През посл. час обл. се размива или изтънява Шквал (ветрови удар/сприя) в станцията/видим от станцията в мом./в посл. час Облачност <= и > 4/8  Краткотр. превал.  0 мм
0см
>30
67%
21:27(-2.4ºC)  6.8ºC   -2.4ºC  -5.7ºC З
1м/с (5м/с) 7-8/100/10
              
7/10
4 През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8  0 мм
0см
25км
78%
29.12.
2014
Клим. обоб.-0.3ºC6.8ºC -2.4ºC-3.6ºC---3
м/с
(6.0/8) ------------------0
см
79.3%------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.
30.12.
2014
07:27(-6.1ºC)  -2.4ºC   -6.1ºC  -11.1ºC ---
0м/с (0м/с) 2-3/102-3/10
(>2.5km)
              
2/10
4 През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  0 мм
0см
25км
68%
14:27(-3.0ºC)  -2.4ºC   -6.5ºC  -9.9ºC З
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
4 Сняг без прекъсване – слаб в момента През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  0 мм
0см
5км
59%
21:27(-4.0ºC)  -2.4ºC   -6.8ºC  -6.9ºC ---
0м/с (0м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
17 Сняг без прекъсване – слаб в момента През посл. час състоянието на небето не се е променило Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  ???1см
5км
80%
30.12.
2014
Клим. обоб.-4.3ºC-2.4ºC -6.8ºC-8.7ºC---0.3
м/с
(6.0/8) ------------------0.3
см
71.8%------
31.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.
ОбщоКлим. обоб.1.1ºC11.2ºC -6.8ºC-0.9ºC---1.3
м/с
(5.2/8) ------------------0.2
см
86.6%------
ОбщоПълно обоб.2.1ºC11.2ºC -6.8ºC0.6ºC---1.2
м/с
(5.3/8) ------------------0.1
см
89.1%1013.3 хПа983 хПа