Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Варна-Акчелар   МЕСЕЦ: Септември (1-30)   ГОДИНА: 2017   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
01.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.09.
2017
20:4519.7ºC  25.6ºC   17.8ºC  10.1ºC З
2м/с 7-8/107-8/10
(>2.5km)
              
70км
54%
1015.4 хПа
+0.9 хПа
04.09.
2017
Пълно обоб.19.7ºC25.6ºC 17.8ºC10.1ºC---2
м/с
(6.0/8) ---------------54%1015.4 хПа---
05.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.09.
2017
14:4526.0ºC  28.1ºC   20.6ºC  16.8ºC ЮЮИ
3м/с 2-3/101/10
(1.5-2km)
       
60км
57%
1016.7 хПа
-0.4 хПа
07.09.
2017
Пълно обоб.26ºC28.1ºC 20.6ºC16.8ºC---3
м/с
(2.0/8) ---------------57%1016.7 хПа---
08.09.
2017
20:4521.2ºC  26.9ºC   21.4ºC  17.8ºC И
1м/с 2-3/100/10
              
20км
81%
1015.9 хПа
+0.1 хПа
08.09.
2017
Пълно обоб.21.2ºC26.9ºC 21.4ºC17.8ºC---1
м/с
(2.0/8) ---------------81%1015.9 хПа---
09.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
10.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
11.09.
2017
14:4526.2ºC  26.4ºC   22.4ºC  21.6ºC ИСИ
3м/с 6/106/10
(0.2-0.3km)
              
Димка Облачност <= и > 4/8  5км
76%
1013.9 хПа
-0.2 хПа
11.09.
2017
Пълно обоб.26.2ºC26.4ºC 22.4ºC21.6ºC---3
м/с
(5.0/8) ---------------76%1013.9 хПа---
12.09.
2017
14:4530.9ºC  31.3ºC   23.0ºC  17.9ºC ЗСЗ
5м/с (12м/с) 6/104/10
(1-1.5km)
       
Прах, издигнат във въздуха над обширен район, без района на станцията Облачност <= и > 4/8  12км
46%
1008 хПа
+0.9 хПа
12.09.
2017
Пълно обоб.30.9ºC31.3ºC 23.0ºC17.9ºC---5
м/с
(5.0/8) ---------------46%1008 хПа---
13.09.
2017
14:4529.8ºC  29.8ºC   23.5ºC  16.9ºC ЮЮИ
2м/с 6/104/10
(1-1.5km)
       
50км
46%
1017.1 хПа
+0.2 хПа
13.09.
2017
Пълно обоб.29.8ºC29.8ºC 23.5ºC16.9ºC---2
м/с
(5.0/8) ---------------46%1017.1 хПа---
14.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
19.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.09.
2017
20:4516.8ºC  22.7ºC   13.6ºC  9.9ºC СЗ
1м/с 1/101/10
(1.5-2km)
              
Виждат се светкавици, а не се чуват гръмотевици Облачност <= и > 4/8  70км
64%
1011.1 хПа
+0.5 хПа
21.09.
2017
Пълно обоб.16.8ºC22.7ºC 13.6ºC9.9ºC---1
м/с
(1.0/8) ---------------64%1011.1 хПа---
22.09.
2017
20:4514.2ºC  20.0ºC   12.5ºC  8.2ºC З
2м/с 6/106/10
(>2.5km)
              
Виждат се светкавици, а не се чуват гръмотевици Облачност <= и > 4/8  70км
67%
1014.4 хПа
+1.1 хПа
22.09.
2017
Пълно обоб.14.2ºC20.0ºC 12.5ºC8.2ºC---2
м/с
(5.0/8) ---------------67%1014.4 хПа---
23.09.
2017
20:4516.8ºC  23.4ºC   13.4ºC  8.7ºC СЗ
1м/с 0/100/10
                     
70км
59%
1018.3 хПа
0 хПа
23.09.
2017
Пълно обоб.16.8ºC23.4ºC 13.4ºC8.7ºC---1
м/с
(0.0/8) ---------------59%1018.3 хПа---
24.09.
2017
20:4518.1ºC  24.7ºC   15.9ºC  13.2ºC ЮЗ
1м/с 10/100/10
              
50км
73%
1020.4 хПа
+0.3 хПа
24.09.
2017
Пълно обоб.18.1ºC24.7ºC 15.9ºC13.2ºC---1
м/с
(8.0/8) ---------------73%1020.4 хПа---
25.09.
2017
14:4522.1ºC  22.6ºC   18.1ºC  15.7ºC И
4м/с (10м/с) 10/106/10
(1-1.5km)
       
50км
67%
1021.4 хПа
+0.4 хПа
25.09.
2017
Пълно обоб.22.1ºC22.6ºC 18.1ºC15.7ºC---4
м/с
(8.0/8) ---------------67%1021.4 хПа---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
26.09.
2017
14:4522.5ºC  22.6ºC   18.4ºC  17.6ºC ИСИ
5м/с (15м/с) 9/106/10
(0.3-0.6km)
       
10км
74%
1018.5 хПа
+0.7 хПа
26.09.
2017
Пълно обоб.22.5ºC22.6ºC 18.4ºC17.6ºC---5
м/с
(7.0/8) ---------------74%1018.5 хПа---
27.09.
2017
14:4516.0ºC  17.8ºC   15.8ºC  12.5ºC ССИ
5м/с (15м/с) 10/107-8/10
(0.3-0.6km)
       
Ръмеж без прекъсване, умерен в момента Ръмеж (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  ~0 мм
20км
80%
1023.6 хПа
+1.1 хПа
27.09.
2017
Пълно обоб.16ºC17.8ºC 15.8ºC12.5ºC---5
м/с
(8.0/8) ---------------80%1023.6 хПа---
28.09.
2017
14:4518.2ºC  18.6ºC   13.5ºC  9.8ºC СИ
5м/с (15м/с) 7-8/105/10
(0.6-1km)
25км
58%
1027.6 хПа
+0.2 хПа
28.09.
2017
Пълно обоб.18.2ºC18.6ºC 13.5ºC9.8ºC---5
м/с
(6.0/8) ---------------58%1027.6 хПа---
29.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.09.
2017
14:4515.6ºC  15.6ºC   12.6ºC  9.5ºC ССИ
5м/с (15м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
20км
67%
1020.7 хПа
-0.4 хПа
30.09.
2017
Пълно обоб.15.6ºC15.6ºC 12.6ºC9.5ºC---5
м/с
(8.0/8) ---------------67%1020.7 хПа---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
ОбщоПълно обоб.20.9ºC31.3ºC 12.5ºC13.7ºC---3
м/с
(5.1/8) ---------------64.6%1017.5 хПа---