Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Варна-Акчелар   МЕСЕЦ: Декември (1-31)   ГОДИНА: 2017   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
01.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
11.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
12.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
13.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
25.12.
2017
01:456.9ºC  6.9ºC   5.6ºC  4.6ºC ЗСЗ
4м/с (11м/с) 0/100/10
                     
20км
85%
1020.8 хПа
+0.8 хПа
25.12.
2017
Пълно обоб.6.9ºC6.9ºC 5.6ºC4.6ºC---4
м/с
(0.0/8) ------------------85%1020.8 хПа---
26.12.
2017
22:457.4ºC  8.1ºC   7.3ºC  5.7ºC ЗЮЗ
1м/с 1/101/10
(>2.5km)
              
20км
89%
1013.4 хПа
-1.4 хПа
26.12.
2017
Пълно обоб.7.4ºC8.1ºC 7.3ºC5.7ºC---1
м/с
(1.0/8) ------------------89%1013.4 хПа---
27.12.
2017
10:4511.4ºC  11.4ºC   8.7ºC  6.3ºC ЮЗ
2м/с (9м/с) 1/101/10
(0.3-0.6km)
              
60км
71%
1011.9 хПа
+0.7 хПа
13:4514.3ºC  14.3ºC   8.7ºC  7.6ºC ЮЮЗ
2м/с 2-3/100/10
              
60км
64%
-0.7 хПа
27.12.
2017
Син. обоб.12.9ºC14.3ºC 8.7ºC7ºC---2
м/с
(1.5/8) ------------------67.5%1011.9 хПа---
28.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.12.
2017
16:459.7ºC  10.4ºC   9.7ºC  8.8ºC ---
0м/с XXXX
                     
Ръмеж и дъжд – умерени или силни в момента Мъг./пуш./ом. (<1км)  Дъжд (вкл. замр.)  3.2 мм
0.3км
94%
1002.4 хПа
+0.4 хПа
19:458.3ºC  10.4ºC   8.2ºC  7.4ºC ЗЮЗ
1м/с 4/104/10
(0.6-1km)
              
Мъгла в станцията през посл. час, но не и в момента Мъг./пуш./ом. (<1км)  Дъжд (вкл. замр.)  0.5 мм
15км
94%
1003.5 хПа
+1.1 хПа
22:458.5ºC  8.5ºC   8.3ºC  6.8ºC З
3м/с 4/104/10
(>2.5km)
              
20км
89%
1005.2 хПа
+1.6 хПа
29.12.
2017
Син. обоб.8.8ºC10.4ºC 8.2ºC7.7ºC---1.3
м/с
(4.7/8) ------------------92.3%1003.7 хПа---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
30.12.
2017
10:454.6ºC  5.3ºC   4.6ºC  3.1ºC З
4м/с 10/1010/10
(0.6-1km)
              
Дъжд с прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  ~0 мм
8км
90%
1009.6 хПа
+1.9 хПа
13:453.0ºC  5.6ºC   2.9ºC  2ºC ЗСЗ
4м/с (10м/с) 10/107-8/10
(0.3-0.6km)
       
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.)  4.1 мм
7км
93%
1008 хПа
-1.6 хПа
16:452.6ºC  5.3ºC   2.5ºC  1.7ºC ЗСЗ
5м/с (10м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.)  4.9 мм
5км
94%
1008.8 хПа
+0.6 хПа
19:452.5ºC  5.3ºC   2.3ºC  1.6ºC ССЗ
4м/с (10м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.)  7.2 мм
8км
94%
1010.1 хПа
+1.3 хПа
22:452.9ºC  2.9ºC   2.5ºC  2ºC ССЗ
4м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.)  6.0 мм
7км
94%
1011.3 хПа
+1.1 хПа
30.12.
2017
Син. обоб.3.1ºC5.6ºC 2.3ºC2.1ºC---4.2
м/с
(8.0/8) ------------------93%1009.6 хПа---
31.12.
2017
01:453.6ºC  3.6ºC   2.5ºC  3ºC ССЗ
3м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.)  4.6 мм
8км
96%
1012.6 хПа
+1.3 хПа
07:453.9ºC  4.6ºC   2.5ºC  3.3ºC ЗСЗ
3м/с 9/109/10
(0.6-1km)
              
2 Димка Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  6км
96%
1014.3 хПа
+0.7 хПа
31.12.
2017
Син. обоб.3.8ºC4.6ºC 2.5ºC3.2ºC---3
м/с
(7.5/8) ------------------96%1013.5 хПа---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
ОбщоСин. обоб.7.1ºC14.3ºC 2.3ºC5ºC---2.6
м/с
(5.4/8) ------------------87.2%1009.7 хПа---
ОбщоПълно обоб.7.1ºC14.3ºC 2.3ºC5ºC---2.6
м/с
(3.8/8) ------------------87.1%1012.1 хПа---