Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Слатина-1   МЕСЕЦ: Юли (1-31)   ГОДИНА: 2018   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
01.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.07.
2018
18:3226.0ºC 14ºC ССЗ
2м/с (5м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
1/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
48%
05.07.
2018
Пълно обоб.26ºC14ºC---2
м/с
(1.0/8) ------------48%
06.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
11.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
12.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
24.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
31.07.
2018
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.