Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Слатина-1   МЕСЕЦ: Март (1-31)   ГОДИНА: 2017   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
01.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.03.
2017
13:075.5ºC 4ºC СЗ
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.2-0.3km)
              
10/10
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.)  ???

90%
10.03.
2017
Пълно обоб.5.5ºC4ºC---1
м/с
(8.0/8) ------------------90%
11.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
12.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.03.
2017
13:074.5ºC 3ºC 10/107-8/10
(0.3-0.6km)
       
8/102/10
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Дъжд (вкл. замр.)  ???0см

90%
13.03.
2017
Пълно обоб.4.5ºC3ºC------(8.0/8) ---------------0
см
90%
14.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.03.
2017
13:078.5ºC -3.5ºC С
3м/с (5м/с) 6/102-3/10
(1-1.5km)
       
3/103/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 

43%
17.03.
2017
Пълно обоб.8.5ºC-3.5ºC---3
м/с
(5.0/8) ------------------43%
18.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
22.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
31.03.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
ОбщоПълно обоб.6.2ºC1.2ºC---2
м/с
(7.0/8) ---------------0
см
74.3%