Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Слатина-1   МЕСЕЦ: Април (1-30)   ГОДИНА: 2015   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
01.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.04.
2015
13:074.5ºC -1ºC 10/107-8/10
(1-1.5km)
       
7/103/10
Ръмеж с прекъсване, слаб в момента Облачност > 4/8  Ръмеж (вкл. замр.)  ~0 мм

68%
08.04.
2015
Пълно обоб.4.5ºC-1ºC------(8.0/8) ---------------68%
09.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
11.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
12.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.04.
2015
12:5712.5ºC -3.5ºC З
2м/с (4м/с) 1/100/10
              
0/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8 
33%
15.04.
2015
Пълно обоб.12.5ºC-3.5ºC---2
м/с
(1.0/8) ---------------33%
16.04.
2015
13:0719.0ºC 4ºC ЮИ
1м/с (2м/с) 1/101/10
(>2.5km)
       
0/100/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
37%
16:0223.0ºC 2.5ºC ЗЮЗ
3м/с (6м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
       
1/100/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
26%
18:0723.0ºC 1ºC ЗСЗ
3м/с (8м/с) 2-3/102-3/10
(>2.5km)
              
2/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
23%
16.04.
2015
Пълно обоб.21.7ºC2.5ºC---2.3
м/с
(1.3/8) ---------------28.7%
17.04.
2015
12:5722.0ºC 1.5ºC З
4м/с (7м/с) 2-3/100/10
              
2/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
26%
17.04.
2015
Пълно обоб.22ºC1.5ºC---4
м/с
(2.0/8) ---------------26%
18.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
19.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.04.
2015
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
ОбщоПълно обоб.15.2ºC-0.1ºC---2.8
м/с
(3.1/8) ---------------38.9%