Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Слатина-1   МЕСЕЦ: Юли (1-31)   ГОДИНА: 2014   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
01.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.07.
2014
12:4223.5ºC 6.5ºC СИ
1м/с (3м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
              
0/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
33%
02.07.
2014
Пълно обоб.23.5ºC6.5ºC---1
м/с
(1.0/8) ---------------33%
03.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.07.
2014
15:2730.0ºC 16.5ºC И
3м/с (5м/с) 4/101/10
(1.5-2km)
1/101/102/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
44%
16:5222.0ºC 20ºC ЗСЗ
7м/с (14м/с) 10/1010/10
(1-1.5km)
              
10/10
Слаба или умерена гръм. буря в момента, с град и/или суграшица в момента Град с/без дъжд/дъжд и сняг – ум. или силен, без гръм. буря в мом./посл. час Облачност <= и > 4/8  Гр. буря със/без вал.  ???0.4км
88%
08.07.
2014
Пълно обоб.26ºC18.3ºC---5
м/с
(5.5/8) ---------------66%
09.07.
2014
12:5725.5ºC 16ºC 2-3/102-3/10
(1-1.5km)
       
2/100/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
56%
09.07.
2014
Пълно обоб.25.5ºC16ºC------(2.0/8) ---------------56%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
10.07.
2014
12:3725.5ºC 15ºC И
1м/с (2м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
1/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
52%
16:1228.0ºC 14ºC 9/102-3/10
(1.5-2km)
3/101/105/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8 
42%
10.07.
2014
Пълно обоб.26.8ºC14.5ºC---1
м/с
(4.0/8) ---------------47%
11.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
12.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.07.
2014
12:2221.0ºC 14.5ºC И
2м/с (4м/с) 9/109/10
(0.6-1km)
              
9/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
66%
15:2719.5ºC 17.5ºC ССИ
2м/с (8м/с) 9/107-8/10
(1-1.5km)
       
8/101/10
Краткотр. дъжд – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час Облачност > 4/8  ~3.0 мм

88%
16.07.
2014
Пълно обоб.20.3ºC16ºC---2
м/с
(7.0/8) ---------------77%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
17.07.
2014
13:0723.5ºC 15ºC З
2м/с (4м/с) 1/101/10
(1-1.5km)
       
1/100/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8 
59%
15:2725.0ºC 14.5ºC ССЗ
2м/с (4м/с) 9/10
              
9/10
Гръмотевична буря, без валежи в момента на наблюдението Валежи, достигащи повърхността на <5 km, но не и в самата станция Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8 
52%
17.07.
2014
Пълно обоб.24.3ºC14.8ºC---2
м/с
(4.0/8) ---------------55.5%
18.07.
2014
12:3719.5ºC 17.5ºC ЗСЗ
3м/с (5м/с) 9/107-8/10
(0.3-0.6km)
              
7/103/10
Краткотр. дъжд – умерен или силен, без гръм. буря в мом. или в посл. час През посл. час обл. се размива или изтънява Краткотр. превал.  Облачност > 4/8  ???
88%
18.07.
2014
Пълно обоб.19.5ºC17.5ºC---3
м/с
(7.0/8) ---------------88%
19.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.07.
2014
15:5720.0ºC 15.5ºC С
2м/с (3м/с) 10/109/10
(1-1.5km)
       
9/101/10
Краткотр. дъжд – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час Облачност > 4/8  ~0 мм

75%
18:1219.5ºC 15.5ºC ИЮИ
3м/с (6м/с) 9/101/10
(1-1.5km)
              
0/10
Краткотраен дъжд в станцията през посл. час, но не и в момента През посл. час обл. се размива или изтънява Краткотр. превал.  Облачност > 4/8  ~1.0 мм

78%
22.07.
2014
Пълно обоб.19.8ºC15.5ºC---2.5
м/с
(7.5/8) ---------------76.5%
23.07.
2014
12:5722.5ºC 15ºC З
1м/с (2м/с) 6/102-3/10
(1-1.5km)
       
3/103/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Краткотр. превал.  Облачност <= и > 4/8 
63%
13:1722.5ºC 15ºC З
1м/с (2м/с) 9/104/10
(1-1.5km)
       
4/105/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
63%
23.07.
2014
Пълно обоб.22.5ºC15ºC---1
м/с
(6.0/8) ---------------63%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
24.07.
2014
12:577-8/10
                     
Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8 
15:3725.5ºC 15ºC ЗСЗ
2м/с (4м/с) 2-3/102-3/10
(1-1.5km)
       
3/100/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 
52%
18:1225.0ºC 14ºC З
3м/с (6м/с) 5/101/10
(1-1.5km)
       
1/104/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
50%
24.07.
2014
Пълно обоб.25.3ºC14.5ºC---2.5
м/с
(4.0/8) ---------------51%
25.07.
2014
12:2724.0ºC 13.5ºC ССЗ
1м/с (2м/с) 1/101/10
(1-1.5km)
              
1/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8 
52%
15:4228.0ºC 14.5ºC ССИ
1м/с (2м/с) 4/104/10
(1.5-2km)
              
4/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
44%
18:0726.0ºC 14ºC 5/104/10
(1.5-2km)
       
4/101/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
48%
25.07.
2014
Пълно обоб.26ºC14ºC---1
м/с
(2.7/8) ---------------48%
26.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
28.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.07.
2014
12:5728.0ºC 19.5ºC И
2м/с (4м/с) 2-3/102-3/10
(1-1.5km)
              
2/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
60%
16:2730.0ºC 18ºC И
3м/с (5м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
1/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
49%
30.07.
2014
Пълно обоб.29ºC18.8ºC---2.5
м/с
(1.5/8) ---------------54.5%
31.07.
2014
13:0225.5ºC 18.5ºC ЮИ
4м/с (7м/с) 5/101/10
(1-1.5km)
       
1/104/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
65%
15:2726.0ºC 19ºC ЮИ
4м/с (7м/с) 9/107-8/10
(1-1.5km)
       
7/103/10
Сл./умерена гръм. буря в мом., без град и/или сугр., но с дъжд/сняг в мом. Краткотр. дъжд – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8 
65%
31.07.
2014
Пълно обоб.25.8ºC18.8ºC---4
м/с
(5.5/8) ---------------65%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
ОбщоПълно обоб.24.2ºC15.4ºC---2.3
м/с
(4.4/8) ---------------60%