Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Слатина-1   МЕСЕЦ: Януари (1-31)   ГОДИНА: 2008   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
01.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.01.
2008
11:271.5ºC СИ
1м/с (2м/с) 6/104/10
(0.6-1km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  ???

Разкъсана, предимно ниска облачност, съвсем слаб СИ вятър.
13:424.0ºC ---
0м/с (1м/с) 2-3/101/10
(>2.5km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  11см

Слънчево, с незначителна средна и висока облачност, тихо.
07.01.
2008
Пълно обоб.2.8ºC---0.5
м/с
(3.5/8) ------------11
см
---
08.01.
2008
13:17(3.5ºC) ЮИ
1м/с 9/101/10
(1-1.5km)
       
Дъжд с прекъсване – слаб в момента Мъг./пуш./ом. (<1км)  Дъжд (вкл. замр.)  10см

Облачно с просвети (пред. средна облачност), съвсем слаб дъжд, съвсем слаб ЮИ вятър.
08.01.
2008
Пълно обоб.3.5ºC---1
м/с
(7.0/8) ------------10
см
---
09.01.
2008
12:570.5ºC 10/108/10
(0.2-0.3km)
              
Димка Облачност > 4/8  10см
2км
Еднородна ниска облачност, силна димка (2 км), съвсем слаб вятър.
09.01.
2008
Пълно обоб.0.5ºC------(8.0/8) ------------10
см
---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
10.01.
2008
14:27-1.5ºC ---
0м/с (2м/с) 10/106/10
(0.05-0.1km)
       
Мъгла в станцията през посл. час, но не и в момента Мъг./пуш./ом. (<1км)  10см
1.4км
Непрек. пелена от прозираща ниска (+ висока) облачност, тихо.
10.01.
2008
Пълно обоб.-1.5ºC---0
м/с
(8.0/8) ------------10
см
---
11.01.
2008
13:27-1.0ºC ---
0м/с 0/100/10
                     
Мъгла в станцията през посл. час, но не и в момента Мъг./пуш./ом. (<1км)  10см
1.5км
Предимно слънчево (мъглата се разсея), силна димка (1,5 km), тихо.
11.01.
2008
Пълно обоб.-1ºC---0
м/с
(0.0/8) ------------10
см
---
12.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.01.
2008
12:570.0ºC ---
0м/с 10/105/10
(1-1.5km)
       
Димка Облачност > 4/8  10см
1.5км
Облачно, силна димка (1,5 км), тихо.
16:47-0.5ºC ---
1м/с (2м/с) 10/108/10
(0.3-0.6km)
              
Сняг с прекъсване – умерен в момента Облачност > 4/8  Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  10см
2.5км
Слаб до умерен сняг, намалена видимост (2,5 км), съвсем слаб вятър.
14.01.
2008
Пълно обоб.-0.3ºC---0.5
м/с
(8.0/8) ------------10
см
---
15.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.01.
2008
13:273.0ºC И
2м/с (4м/с) 9/101/10
(>2.5km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  ???

Облачно с просвети (прозираща, предимно висока облачност), слаб И вятър.
16:072.5ºC И
2м/с (4м/с) 7-8/105/10
(1.5-2km)
       
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  10см
15км
Значителна по кол. (предимно) средна и висока облачност, слаб И вятър.
16.01.
2008
Пълно обоб.2.8ºC---2
м/с
(6.5/8) ------------10
см
---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
17.01.
2008
13:473.5ºC ИЮИ
1м/с 9/102/10
(1-1.5km)
През посл. час обл. се размива или изтънява Мъг./пуш./ом. (<1км)  Облачност > 4/8  9см

Почти непрек., тънка пелена от висока (+ незн. ниска) облачност, съвсем слаб ИЮИ вятър.
17.01.
2008
Пълно обоб.3.5ºC---1
м/с
(7.0/8) ------------9
см
---
18.01.
2008
13:424.5ºC ---
0м/с 6/100/10
              
Суха мъгла (омара) Облачност <= и > 4/8  ???
2.2км
Частична, тънка пелена от висока облачност, силна омара (2,2 км), тихо.
16:075.0ºC И
1м/с (2м/с) 7-8/100/10
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  9см

Слънчево, със знач. по кол. (7/10) висока облачност, съвсем слаб И вятър.
18.01.
2008
Пълно обоб.4.8ºC---0.5
м/с
(5.5/8) ------------9
см
---
19.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.01.
2008
13:575.0ºC И
2м/с (3м/с) 7-8/100/10
              
Димка Мъг./пуш./ом. (<1км)  Облачност <= и > 4/8  5см
2.5км
Слънчево, със знач. по кол. висока облачност, силна димка (2,5 км), слаб И вятър.
21.01.
2008
Пълно обоб.5ºC---2
м/с
(6.0/8) ------------5
см
---
22.01.
2008
12:570.0ºC ---
0м/с 10/101/10
(2-2.5km)
       
Мъгла, небето се вижда, отслабваща през посл. час Мъг./пуш./ом. (<1км)  4см
0.9км
Покриваща пелена от пред. висока (+ средна) облачност, слаба просв. мъгла (0,9 км), тихо.
16:271.0ºC ---
0м/с 10/100/10
              
Мъгла, небето се вижда, започнала или усилваща се през посл. час Облачност > 4/8  Мъг./пуш./ом. (<1км)  3см
0.45км
Непрекъсната пелена от висока обл., просветваща мъгла (0,45 км), тихо.
17:57-1.0ºC И
1м/с XX
                     
Мъгла, небето не се вижда, започнала или усилваща се през посл. час Мъг./пуш./ом. (<1км)  3см
0.08км
Гъста мъгла (0,08 км), съвсем слаб И вятър.
22.01.
2008
Пълно обоб.0ºC---0.3
м/с
(8.0/8) ------------3.3
см
---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
23.01.
2008
12:570.5ºC З
5м/с (8м/с) 10/105/10
(0.6-1km)
       
Сняг без прекъсване – слаб в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  6см

Облачно (ниска + леко проз. средна обл.), слаб сняг, слаб З вятър. Новата СП (върху старата) е около 2,5 см.
23.01.
2008
Пълно обоб.0.5ºC---5
м/с
(8.0/8) ------------6
см
---
24.01.
2008
13:121.5ºC ---
1м/с 9/107/10
(0.6-1km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  7см

Облачно с незн. просвети, съвсем слаб вятър.
15:122.5ºC З
1м/с 9/107/10
(1-1.5km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  6см

Облачно с просвети (силно изтъняла ниска - Sc + Cu - облачност), съвсем слаб З вятър.
17:570.0ºC И
1м/с 1/100/10
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8  ???

Почти напълно ясно, съвсем слаб И вятър.
24.01.
2008
Пълно обоб.1.3ºC---1
м/с
(5.0/8) ------------6.5
см
---
25.01.
2008
13:271.5ºC СИ
1м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  ???

25.01.
2008
Пълно обоб.1.5ºC---1
м/с
(0.0/8) ------------------
26.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
27.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.01.
2008
14:572.0ºC ---
3м/с (8м/с) 7-8/103/10
(0.6-1km)
Краткотраен сняг – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час Краткотр. превал.  Облачност > 4/8  ???

Постеп. разкъсваща се (7/10) облачност (пред. разпадаща се мощна конвективна), отделни снежинки, слаб ЗСЗ вятър.
28.01.
2008
Пълно обоб.2ºC---3
м/с
(6.0/8) ------------------
29.01.
2008
17:272.0ºC ---
2м/с (4м/с) 2-3/102/10
(>2.5km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  0см

Незначителна (3/10) средна облачност, слаб ЗЮЗ вятър.
29.01.
2008
Пълно обоб.2ºC---2
м/с
(2.0/8) ------------0
см
---
30.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
31.01.
2008
09:42-3.5ºC ---
0м/с 9/107/10
(2-2.5km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  ~0см

Облачно с просвети, тихо.
12:574.0ºC ЮИ
1м/с (2м/с) 2-3/102/10
(>2.5km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8 

Слънчево, с незначителна средна облачност, съсвсем слаб ЮИ вятър.
31.01.
2008
Пълно обоб.0.3ºC---0.5
м/с
(4.5/8) ------------0
см
---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
ОбщоПълно обоб.1.6ºC---1.3
м/с
(5.5/8) ------------7.3
см
---