Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Дианабад-1   МЕСЕЦ: Декември (1-31)   ГОДИНА: 2017   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
01.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.12.
2017
17:47(4.9ºC)  8.0ºC   4.4ºC  4ºC ССИ
1м/с (3м/с) 7-8/106/10
(0.6-1km)
                     
Мъгла встрани от станцията в мом., прост. се над нивото на очите на наблюд. През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност <= и > 4/8 

94%
03.12.
2017
Пълно обоб.4.9ºC8.0ºC 4.4ºC4ºC---1
м/с
(6.0/8) ------------------94%
04.12.
2017
23:27(-2.9ºC)  -0.7ºC   -2.9ºC  -8.5ºC ЗСЗ
4м/с (8м/с) 1/101/10
(1-1.5km)
              
0/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8 

65%
04.12.
2017
Пълно обоб.-2.9ºC-0.7ºC -2.9ºC-8.5ºC---4
м/с
(1.0/8) ------------------65%
05.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.12.
2017
06:57(4.0ºC)  5.2ºC   -0.3ºC  -1.5ºC СЗ
2м/с (4м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 

67%
17:17(6.2ºC)  11.5ºC   6.2ºC  -1.5ºC СЗ
2м/с (6м/с) 1/100/10
              
0/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8 

58%
23:02(-2.4ºC)  6.5ºC   -2.4ºC  -5ºC ИЮИ
1м/с (5м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 

82%
07.12.
2017
Пълно обоб.2.6ºC11.5ºC -2.4ºC-2.7ºC---1.7
м/с
(0.3/8) ------------------69%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
08.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.12.
2017
01:42(0.8ºC)  6.4ºC   0.8ºC  0ºC З
4м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
Ум./силен сняг/дъжд + сняг/град/сугр. в мом., с гръм. в посл. ч., но не в мом. Краткотр. превал.  Гр. буря със/без вал.  ???2см
0.4км
94%
02:57(0.1ºC)  0.8ºC   0.1ºC  -1ºC З
3м/с (7м/с) 10/104/10
(0.6-1km)
       
4/106/10
Краткотраен сняг – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час Краткотр. превал.  6см
3км
92%
05:07(-1.6ºC)  0.1ºC   -1.6ºC  -3ºC З
4м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
Краткотраен сняг – умерен или силен, без гръм. буря в мом. или в посл. час Облачност > 4/8  Краткотр. превал.  ???7см
1км
90%
22:27(-5.5ºC)  -3.5ºC   -6.2ºC  -8ºC ЮИ
1м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 

83%
10.12.
2017
Син. обоб.-2.1ºC6.4ºC -6.2ºC-3.7ºC---3
м/с
(5.3/8) ---------------4.5
см
89%
10.12.
2017
Пълно обоб.-1.6ºC6.4ºC -6.2ºC-3ºC---3
м/с
(6.0/8) ---------------5
см
89.8%
11.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
12.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.12.
2017
01:17(1.5ºC)  6.0ºC   1.5ºC  -1.5ºC ИЮИ
1м/с (3м/с) 7-8/100/10
              
8/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8  2см

80%
22:12(5.7ºC)  6.2ºC   4.7ºC  3ºC З
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(2-2.5km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

83%
13.12.
2017
Пълно обоб.3.6ºC6.2ºC 1.5ºC0.8ºC---1
м/с
(7.0/8) ---------------2
см
81.5%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
14.12.
2017
01:57(6.0ºC)  6.9ºC   5.3ºC  З
1м/с (4м/с) 10/104/10
(1-1.5km)
       
4/106/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  ~0.1 мм


17:12(10.6ºC) 1.5ºC З
1м/с (3м/с) 1/101/10
(>2.5km)
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8 

53%
14.12.
2017
Син. обоб.8.3ºC6.9ºC 5.3ºC1.5ºC---1
м/с
(4.5/8) ------------------53%
15.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.12.
2017
21:27(7.3ºC)  13.0ºC   7.3ºC  6.5ºC ЗСЗ
2м/с (7м/с) 10/102-3/10
(0.6-1km)
       
2/108/10
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Облачност > 4/8  Дъжд (вкл. замр.) 

95%
16.12.
2017
Пълно обоб.7.3ºC13.0ºC 7.3ºC6.5ºC---2
м/с
(8.0/8) ------------------95%
17.12.
2017
04:57(1.9ºC)  7.3ºC   1.9ºC  1ºC З
3м/с (6м/с) 10/104/10
(0.2-0.3km)
       
4/106/10
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.) 

94%
17.12.
2017
Пълно обоб.1.9ºC7.3ºC 1.9ºC1ºC---3
м/с
(8.0/8) ------------------94%
18.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.12.
2017
23:47(-2.0ºC)  -0.3ºC   -2.0ºC  -6.5ºC З
4м/с (7м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  ~0 мм
1см

71%
19.12.
2017
Пълно обоб.-2ºC-0.3ºC -2.0ºC-6.5ºC---4
м/с
(8.0/8) ---------------1
см
71%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
20.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.12.
2017
02:57(-4.5ºC)  0.0ºC   -4.5ºC  -9ºC ЗСЗ
2м/с (5м/с) 9/109/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  ~0см

71%
10:27-8ºC СЗ
2м/с (4м/с) 2-3/102-3/10
(0.3-0.6km)
              
3/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 

15:17-1.6ºC  -1.4ºC   -4.5ºC  -6ºC З
3м/с (5м/с) 2-3/101/10
(>2.5km)
       
0/102/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 

72%
19:37(-3.0ºC)  -1.5ºC   -3.7ºC  -5ºC З
2м/с (4м/с) 9/109/10
(0.3-0.6km)
              
9/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност <= и > 4/8 

86%
22.12.
2017
Син. обоб.-3ºC-1.5ºC -3.7ºC-6.5ºC---2
м/с
(4.5/8) ------------------86%
22.12.
2017
Пълно обоб.-3ºC0.0ºC -4.5ºC-7ºC---2.3
м/с
(4.5/8) ---------------0
см
76.3%
23.12.
2017
00:12(-3.0ºC)  -1.8ºC   -3.0ºC  -5ºC З
3м/с (5м/с) 4/104/10
(0.3-0.6km)
              
4/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 

86%
23.12.
2017
Пълно обоб.-3ºC-1.8ºC -3.0ºC-5ºC---3
м/с
(3.0/8) ------------------86%
24.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
25.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.12.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.12.
2017
08:12(-1.9ºC)  -1.6ºC   -2.8ºC  -3.5ºC Ю
1м/с (3м/с) 2-3/101/10
(1.5-2km)
       
1/102/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
5км
89%
19:27(5.8ºC)  7.1ºC   5.2ºC  0ºC И
2м/с (5м/с) 2-3/10
(1.5-2km)
2/101/101/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 

66%
22:57(3.7ºC)  5.8ºC   3.7ºC  -0.5ºC ССИ
2м/с (5м/с) 9/102-3/10
(1.5-2km)
       
3/106/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8 

74%
27.12.
2017
Син. обоб.2.5ºC7.1ºC -2.8ºC-1.3ºC---1.7
м/с
(4.5/8) ------------------76.3%
28.12.
2017
21:42(8.0ºC)  11.0ºC   3.1ºC  3ºC ЮИ
4м/с (7м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
1/109/10
Обложен дъжд в станцията през посл. час, но не и в момента Облачност > 4/8  Дъжд (вкл. замр.)  ~0.7 мм


71%
28.12.
2017
Пълно обоб.8ºC11.0ºC 3.1ºC3ºC---4
м/с
(8.0/8) ------------------71%
29.12.
2017
20:42(1.9ºC)  7.0ºC   1.3ºC  0.5ºC З
4м/с (7м/с) 10/1010/10
                     
Краткотраен сняг/краткотраен дъжд със сняг през посл. час, но не и в момента Облачност > 4/8  Краткотр. превал.  ~1.5 мм
~0см

90%
29.12.
2017
Пълно обоб.1.9ºC7.0ºC 1.3ºC0.5ºC---4
м/с
(8.0/8) ---------------0
см
90%
30.12.
2017
03:07(1.0ºC)  2.4ºC   1.0ºC  -2ºC З
4м/с (8м/с) 9/109/10
(1-1.5km)
              
10/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Краткотр. превал.  Облачност > 4/8  ~0.5 мм
~0см

80%
30.12.
2017
Пълно обоб.1ºC2.4ºC 1.0ºC-2ºC---4
м/с
(7.0/8) ---------------0
см
80%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
31.12.
2017
21:57(0.7ºC)  3.0ºC   0.7ºC  -3.5ºC ---
0м/с (1м/с) 5/104/10
(>2.5km)
       
4/101/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 

73%
31.12.
2017
Пълно обоб.0.7ºC3.0ºC 0.7ºC-3.5ºC---0
м/с
(4.0/8) ------------------73%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
ОбщоСин. обоб.1.4ºC7.1ºC -6.2ºC-2.5ºC---1.9
м/с
(4.7/8) ---------------4.5
см
76.1%
ОбщоПълно обоб.1.9ºC13.0ºC -6.2ºC-1.4ºC---2.5
м/с
(5.5/8) ---------------1.3
см
79.1%