Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Дианабад-1   МЕСЕЦ: Септември (1-30)   ГОДИНА: 2008   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
01.09.
2008
01:57(14.9ºC) 9.0ºC ЮИ
1м/с (4м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  30км
68%
08:27(14.5ºC)  14.9ºC   12.6ºC  9.9ºC И
4м/с (6м/с) 7-8/107-8/10
(>2.5km)
              
8/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност <= и > 4/8  45км
74%
20:47(20.8ºC) 7.5ºC ИЮИ
3м/с (5м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
              
0/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8  50км
42%
22:27(18.3ºC) 8.5ºC И
2м/с (5м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  45км
53%
01.09.
2008
Син. обоб.17.7ºC14.9ºC 12.6ºC8.7ºC---3.5
м/с
(3.5/8) ---------------58%
01.09.
2008
Клим. обоб.17ºC14.9ºC 12.6ºC9ºC---3
м/с
(3.0/8) ---------------60%
01.09.
2008
Пълно обоб.17.1ºC14.9ºC 12.6ºC8.7ºC---2.5
м/с
(1.8/8) ---------------59.3%
02.09.
2008
01:12(10.0ºC)
                     

Проба, проба, проба!!!
05:12(14.1ºC)  18.3ºC   14.1ºC  10.0ºC ЮИ
2м/с (6м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  30км
76%
08:27(14.2ºC)  14.3ºC   13.2ºC  10.5ºC ИЮИ
2м/с (3м/с) 2-3/100/10
              
3/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  26км
78%
20:57(21.3ºC) 7.0ºC И
2м/с (4м/с) 1/100/10
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8  45км
40%
22:37(19.2ºC) 8.5ºC И
3м/с (4м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  45км
50%
02.09.
2008
Син. обоб.17.8ºC14.3ºC 13.2ºC8.8ºC---2
м/с
(1.5/8) ---------------59%
02.09.
2008
Клим. обоб.17.5ºC14.3ºC 13.2ºC9.2ºC---2.5
м/с
(1.0/8) ---------------59.3%
02.09.
2008
Пълно обоб.15.8ºC18.3ºC 13.2ºC9ºC---2.3
м/с
(0.8/8) ---------------61%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
03.09.
2008
04:27(15.7ºC)  19.2ºC   15.7ºC  11.0ºC ЮИ
1м/с (4м/с) 2-3/102-3/10
(>2.5km)
       
2/101/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  30км
74%
08:27(16.5ºC)  16.5ºC   13.4ºC  13.0ºC И
2м/с (3м/с) 7-8/101/10
(2-2.5km)
       
1/106/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8  22км
80%
20:27(20.0ºC) 12.0ºC ЮИ
3м/с (7м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
       
0/100/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8  50км
60%
Облачността намаля до почти пълно изясняване, слаб ЮИ вятър.
22:57(16.1ºC)  20.0ºC   15.8ºC  11.0ºC ЮИ
1м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  40км
72%
Ясно, съвсем слаб ЮИ вятър.
03.09.
2008
Син. обоб.18.3ºC16.5ºC 13.4ºC12.5ºC---2.5
м/с
(3.5/8) ---------------70%
03.09.
2008
Клим. обоб.16.2ºC20.0ºC 13.4ºC11.7ºC---1.5
м/с
(3.0/8) ---------------74.7%
03.09.
2008
Пълно обоб.17.1ºC20.0ºC 13.4ºC11.8ºC---1.8
м/с
(2.3/8) ---------------71.5%
04.09.
2008
01:27(13.4ºC)  16.1ºC   13.4ºC  11.0ºC ЮЮИ
1м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  28км
85%
08:27(14.2ºC)  14.2ºC   11.2ºC  11.5ºC ---
0м/с (2м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
0/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  22км
84%
22:27(20.0ºC)  31.0ºC  10.0ºC Ю
1м/с (3м/с) 5/105/10
(1.5-2km)
              
5/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  40км
53%
04.09.
2008
Клим. обоб.18.1ºC31.0ºC 11.2ºC10.5ºC---0.5
м/с
(2.5/8) ---------------63.3%
04.09.
2008
Пълно обоб.15.9ºC31.0ºC 11.2ºC10.8ºC---0.7
м/с
(1.7/8) ---------------74%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
05.09.
2008
01:42(15.6ºC)  20.0ºC   15.6ºC  10.5ºC ЮИ
1м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
72%
08:27(14.8ºC)  15.6ºC   12.2ºC  11.0ºC ---
0м/с (1м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  26км
78%
20:57(22.4ºC) 9.0ºC Ю
2м/с (3м/с) 1/100/10
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8 
42%
22:27(20.6ºC) 9.0ºC ЮИ
2м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
47%
05.09.
2008
Син. обоб.18.6ºC15.6ºC 12.2ºC10ºC---1
м/с
(0.5/8) ---------------60%
05.09.
2008
Клим. обоб.18.7ºC15.6ºC 12.2ºC9.7ºC---1
м/с
(0.0/8) ---------------57.3%
05.09.
2008
Пълно обоб.18.4ºC20.0ºC 12.2ºC9.9ºC---1.3
м/с
(0.3/8) ---------------59.8%
06.09.
2008
01:27(16.7ºC) 9.5ºC ---
1м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
63%
08:37(15.7ºC)  16.7ºC   12.8ºC  11.5ºC ---
0м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  26км
76%
17:2733.0ºC  34.0ºC   15.7ºC  5.0ºC СИ
1м/с (3м/с) 1/101/10
(>2.5km)
              
0/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8  60км
17%
19:4229.0ºC  34.0ºC  8.0ºC ИСИ
2м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8  55км
27%
22:27(19.5ºC)  34.0ºC  9.0ºC ЮИ
2м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
51%
06.09.
2008
Син. обоб.24.4ºC34.0ºC 12.8ºC8.3ºC---0.5
м/с
(0.5/8) ---------------46.5%
06.09.
2008
Клим. обоб.18.2ºC34.0ºC 12.8ºC9.8ºC---1
м/с
(0.0/8) ---------------59.3%
06.09.
2008
Пълно обоб.22.8ºC34.0ºC 12.8ºC8.6ºC---1.2
м/с
(0.2/8) ---------------46.8%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
07.09.
2008
01:27(16.4ºC)  19.5ºC   16.4ºC  10.0ºC ЮИ
1м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
66%
02:57(15.3ºC) 9.5ºC ЮЮИ
1м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
68%
08:27(15.6ºC)  15.6ºC   13.0ºC  9.5ºC ---
0м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  26км
67%
11:27(24.3ºC)  24.3ºC   15.6ºC  11.0ºC ЮИ
1м/с 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  26км
43%
15:27(32.2ºC) 4.5ºC ИЮИ
2м/с (4м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  40км
18%
Слънчево и напълно безоблачно, слаб вятър от ИЮИ.
19:5728.0ºC 8.0ºC СИ
2м/с (5м/с) 1/10
              
1/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
28%
22:27(22.3ºC) 9.0ºC ЮИ
2м/с (4м/с) 2-3/100/10
              
2/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
43%
07.09.
2008
Син. обоб.18.4ºC24.3ºC 13.0ºC10ºC---0.7
м/с
(0.0/8) ---------------59.3%
07.09.
2008
Клим. обоб.23.1ºC15.6ºC 13.0ºC8ºC---1.3
м/с
(0.7/8) ---------------42.8%
07.09.
2008
Пълно обоб.22ºC24.3ºC 13.0ºC8.8ºC---1.3
м/с
(0.4/8) ---------------47.6%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
08.09.
2008
00:2722.0ºC (22.0ºC)  22.0ºC   22.0ºC  -0.7ºC ЗСЗ
22м/с (22м/с) 4/100/10
              
6/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  22.0 мм
22км
22%
ПРОБА, ПРОБА, ПРОБА, ПРОБА!!!
04:57(15.9ºC)  21.2ºC   15.9ºC  10.5ºC ---
0м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8 
70%
08:27(16.4ºC)  16.4ºC   14.2ºC  10.5ºC ---
0м/с (1м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  24км
68%
Слънчево и напълно безоблачно, тихо.
22:27(20.6ºC) 8.5ºC ЮЮИ
1м/с (2м/с) 7-8/100/10
              
8/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  30км
46%
08.09.
2008
Клим. обоб.19.2ºC16.4ºC 14.2ºC9.2ºC---0.5
м/с
(3.0/8) ---------------53.3%
08.09.
2008
Пълно обоб.18.7ºC22.0ºC 14.2ºC7.2ºC---5.8
м/с
(2.3/8) ---------------51.5%
09.09.
2008
03:57(20.2ºC)  21.4ºC   19.0ºC  14.5ºC ЗСЗ
3м/с (5м/с) 9/109/10
(>2.5km)
              
9/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8  45км
70%
Облачно с незначителни просвети, слаб ЗСЗ вятър.
08:27(19.0ºC)  20.2ºC   18.5ºC  13.5ºC З
4м/с (7м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
       
1/100/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8  45км
70%
Слънчево, със съвсем незн. висока и средна облачност, предимно слаб З вятър.
18:5727.0ºC 5.5ºC ССИ
2м/с (4м/с) 1/101/10
(>2.5km)
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8  45км
25%
Облачността намаля до съвсем незнач. (1/10), слаб ССИ вятър.
19:37(25.5ºC) 5.0ºC С
1м/с (3м/с) 2-3/102-3/10
(>2.5km)
              
3/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  50км
27%
22:27(20.2ºC) 9.0ºC ЗСЗ
2м/с (3м/с) 1/101/10
(>2.5km)
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8  60км
49%
Съвсем незначителна средна облачност, слаб ЗСЗ вятър.
09.09.
2008
Клим. обоб.19.8ºC20.2ºC 18.5ºC10.5ºC---3
м/с
(1.0/8) ---------------56%
09.09.
2008
Пълно обоб.22.4ºC21.4ºC 18.5ºC9.5ºC---2.4
м/с
(2.4/8) ---------------48.2%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
10.09.
2008
04:07(17.0ºC)  20.2ºC   16.9ºC  8.5ºC С
1м/с (5м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  80км
57%
08:27(14.6ºC)  17.0ºC   13.7ºC  6.9ºC ЮИ
1м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  100км
60%
Слънчево и напълно безоблачно, идеална видимост, съвсем слаб ЮИ вятър.
20:27(21.7ºC) 8.9ºC И
1м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  75км
44%
Напълно ясно, добра видимост, съвсем слаб И вятър.
22:27(17.0ºC) 8.0ºC ЗСЗ
1м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  70км
55%
Ясно, съвсем слаб ЗСЗ вятър.
10.09.
2008
Син. обоб.18.2ºC17.0ºC 13.7ºC7.9ºC---1
м/с
(0.0/8) ---------------52%
10.09.
2008
Клим. обоб.16.2ºC17.0ºC 13.7ºC7.6ºC---1
м/с
(0.0/8) ---------------56.7%
10.09.
2008
Пълно обоб.17.6ºC20.2ºC 13.7ºC8.1ºC---1
м/с
(0.0/8) ---------------54%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
11.09.
2008
02:37(13.5ºC) 9.0ºC ИЮИ
1м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  50км
74%
05:57(11.8ºC)  13.6ºC   11.8ºC  8.5ºC ЮИ
1м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  45км
80%
08:27(13.8ºC)  13.8ºC   11.4ºC  10.0ºC ---
0м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  28км
78%
Слънчево и напълно безоблачно, тихо.
20:57(21.8ºC) 7.0ºC С
1м/с (3м/с) 1/101/10
(>2.5km)
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= и > 4/8  Облачност <= и > 4/8  50км
38%
22:27(18.1ºC) 9.0ºC ---
0м/с (1м/с) 1/101/10
(>2.5km)
              
1/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
55%
11.09.
2008
Син. обоб.15.2ºC13.8ºC 11.4ºC8.6ºC---0.8
м/с
(0.3/8) ---------------67.5%
11.09.
2008
Клим. обоб.16.7ºC13.8ºC 11.4ºC9.3ºC---0
м/с
(0.5/8) ---------------62.7%
11.09.
2008
Пълно обоб.15.8ºC13.8ºC 11.4ºC8.7ºC---0.6
м/с
(0.4/8) ---------------65%
12.09.
2008
01:42(14.6ºC)  18.1ºC   14.6ºC  7.5ºC 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
62%
02:47(14.0ºC)  14.6ºC   13.9ºC  8.0ºC ЮЮИ
1м/с (2м/с) 4/104/10
(>2.5km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  40км
67%
08:27(14.0ºC)  14.0ºC   11.7ºC  9.0ºC ---
0м/с (1м/с) 1/100/10
              
1/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  40км
72%
Слънчево, със съвсем незн. висока облачност, добра видимост, тихо.
18:2729.0ºC (29.6ºC)  31.0ºC  7.0ºC ЗСЗ
2м/с (6м/с) 6/101/10
(2-2.5km)
1/102/103/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност <= и > 4/8  45км
25%
19:27(26.0ºC) 8.5ºC СЗ
2м/с (4м/с) 7-8/102-3/10
(>2.5km)
       
3/105/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  45км
33%
21:27(24.6ºC)  26.0ºC   22.6ºC  12.0ºC З
8м/с (13м/с) 10/107-8/10
(2-2.5km)
       
8/102/10
Гръмотевична буря, без валежи в момента на наблюдението Облачност > 4/8  Гр. буря със/без вал. 
45%
22:27(17.7ºC)  24.6ºC   17.6ºC  15.5ºC ЗСЗ
2м/с (12м/с) 10/1010/10
(1-1.5km)
              
10/10
Умерен или силен дъжд в момента, с гръм. буря в посл. час, но не и в мом. Гр. буря със/без вал.  ~3.0 мм

87%
12.09.
2008
Син. обоб.14ºC14.6ºC 11.7ºC8.5ºC---0.5
м/с
(2.0/8) ---------------69.5%
12.09.
2008
Клим. обоб.16.5ºC24.6ºC 11.7ºC13.3ºC---1
м/с
(4.5/8) ---------------82%
12.09.
2008
Пълно обоб.20ºC31.0ºC 11.7ºC9.6ºC---2.5
м/с
(4.4/8) ---------------55.9%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
13.09.
2008
01:07(17.3ºC)  17.7ºC   17.2ºC  16.0ºC ЮИ
2м/с (4м/с) 9/107-8/10
(>2.5km)
       
7/102/10
Дъжд с прекъсване – слаб в момента Краткотр. превал.  Облачност > 4/8  ~2.0 мм
50км
92%
08:27(16.4ºC)  17.3ºC   15.2ºC  14.5ºC И
1м/с (2м/с) 9/106/10
(2-2.5km)
       
6/103/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  40км
89%
13.09.
2008
Пълно обоб.16.9ºC17.7ºC 15.2ºC15.3ºC---1.5
м/с
(7.0/8) ---------------90.5%
14.09.
2008
18:42(18.8ºC)  15.7ºC  17.5ºC И
4м/с (6м/с) 10/1010/10
(0.2-0.3km)
              
10/10
Краткотр. дъжд – умерен или силен, без гръм. буря в мом. или в посл. час Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  ???4км
92%
22:27(15.4ºC) 14.0ºC И
4м/с (7м/с) 9/102-3/10
(0.2-0.3km)
       
3/107/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Гр. буря със/без вал.  Облачност > 4/8  ???
91%
14.09.
2008
Пълно обоб.17.1ºC-99.9ºC 15.7ºC15.8ºC---4
м/с
(7.5/8) ---------------91.5%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
15.09.
2008
05:27(14.1ºC)  15.4ºC   14.1ºC  12.5ºC И
6м/с (10м/с) 10/109/10
(0.3-0.6km)
       
9/101/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  30км
90%
08:27(14.4ºC)  14.4ºC   14.1ºC  13.0ºC И
5м/с (8м/с) 10/106/10
(0.3-0.6km)
       
6/104/10
Дъжд с прекъсване – слаб в момента Облачност > 4/8  15км
91%
18:27(16.4ºC)  18.1ºC   14.2ºC  15.0ºC ИСИ
2м/с (3м/с) 10/101/10
(0.2-0.3km)
1/108/101/10
Ръмеж с прекъсване, слаб в момента Дъжд (вкл. замр.)  12км
91%
19:27(16.0ºC) 15.0ºC ИСИ
2м/с (3м/с) 10/102-3/10
(0.1-0.2km)
2/107/101/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Ръмеж (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  12км
94%
22:42(15.4ºC)  16.1ºC   14.8ºC  14.5ºC СИ
4м/с (6м/с) 9/109/10
(0.1-0.2km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  12км
94%
15.09.
2008
Син. обоб.14.3ºC15.4ºC 14.1ºC12.8ºC---5.5
м/с
(8.0/8) ---------------90.5%
15.09.
2008
Клим. обоб.15.1ºC16.1ºC 14.1ºC14ºC---4.5
м/с
(7.5/8) ---------------93%
15.09.
2008
Пълно обоб.15.3ºC18.1ºC 14.1ºC14ºC---3.8
м/с
(7.8/8) ---------------92%
16.09.
2008
05:37(12.3ºC)  15.5ºC   12.2ºC  12.0ºC ЗСЗ
2м/с (4м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  13км
98%
08:27(12.2ºC)  12.4ºC   11.7ºC  10.5ºC СЗ
1м/с (2м/с) 7-8/107-8/10
(0.3-0.6km)
              
7/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  15км
89%
18:57(18.2ºC) 13.0ºC 9/102-3/10
(0.6-1km)
3/105/101/10
Валежи, видими от станцията, достигащи повърхността, на >5 km от станцията Облачност > 4/8 
72%
22:27(14.0ºC)  18.2ºC   14.0ºC  12.5ºC ЗСЗ
4м/с (6м/с) 9/106/10
(0.3-0.6km)
       
6/104/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
91%
16.09.
2008
Син. обоб.12.3ºC15.5ºC 11.7ºC11.3ºC---1.5
м/с
(7.0/8) ---------------93.5%
16.09.
2008
Клим. обоб.13.4ºC18.2ºC 11.7ºC11.8ºC---2.5
м/с
(6.5/8) ---------------90.3%
16.09.
2008
Пълно обоб.14.2ºC18.2ºC 11.7ºC12ºC---2.3
м/с
(7.0/8) ---------------87.5%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
17.09.
2008
00:27(13.8ºC) 11.0ºC З
4м/с (6м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  16км
83%
05:27(10.6ºC)  14.0ºC   10.6ºC  7.5ºC З
3м/с (7м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
1/109/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  40км
81%
08:27(10.4ºC)  10.6ºC   10.2ºC  8.0ºC З
3м/с (6м/с) 10/101/10
(0.6-1km)
       
1/109/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  40км
85%
18:12(10.3ºC)  12.7ºC   9.9ºC  5.5ºC ЗСЗ
6м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  20км
72%
22:27(9.0ºC)  10.3ºC   9.0ºC  6.0ºC З
5м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  15км
81%
Плътна, почти еднородна ниска облачност, умерен З вятър.
17.09.
2008
Син. обоб.10.4ºC14.0ºC 9.9ºC7ºC---4
м/с
(8.0/8) ---------------79.3%
17.09.
2008
Клим. обоб.9.5ºC10.6ºC 9.0ºC6.7ºC---4
м/с
(8.0/8) ---------------82.3%
17.09.
2008
Пълно обоб.10.8ºC14.0ºC 9.0ºC7.6ºC---4.2
м/с
(8.0/8) ---------------80.4%
18.09.
2008
01:27(8.4ºC)  9.0ºC   8.4ºC  5.5ºC З
5м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  20км
82%
08:42(8.2ºC)  8.4ºC   7.6ºC  4.5ºC З
5м/с (8м/с) 9/109/10
(0.3-0.6km)
              
9/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  26км
78%
18:57(9.4ºC)  11.5ºC  1.0ºC З
6м/с (11м/с) 2-3/101/10
(1-1.5km)
       
0/102/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8  24км
56%
Облачността намаля до незначителна (2/10), умерен З вятър.
22:27(7.5ºC)  9.4ºC   7.4ºC  2.0ºC З
3м/с (8м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= и > 4/8  35км
68%
18.09.
2008
Клим. обоб.7.7ºC9.4ºC 7.4ºC2.8ºC---4
м/с
(4.0/8) ---------------71.3%
18.09.
2008
Пълно обоб.8.4ºC11.5ºC 7.4ºC3.3ºC---4.8
м/с
(4.5/8) ---------------71%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
19.09.
2008
02:57(7.5ºC)  7.5ºC   6.6ºC  2.0ºC ЗСЗ
2м/с (6м/с) 10/1010/10
(1-1.5km)
              
10/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8  22км
68%
Плътна, еднородна ниска облачност, слабо намалена видимост (22 км), слаб ЗСЗ вятър.
08:37(8.6ºC)  8.6ºC   7.5ºC  4.0ºC З
3м/с (6м/с) 9/109/10
(1-1.5km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  35км
73%
Облачно (плътна ниска) с незначителни просвети, слаб З вятър.
10:02(10.8ºC)  10.8ºC   8.6ºC  5.0ºC ЗСЗ
4м/с (7м/с) 6/102-3/10
(1-1.5km)
       
2/104/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  40км
67%
Разкъсана (намаляваща) средна и конв. облачност, предимно слаб ЗСЗ вятър.
11:37(12.2ºC) 4.0ºC З
5м/с (8м/с) 9/106/10
(1-1.5km)
       
6/103/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  45км
57%
Облачно с просвети (ниска и средна), умерен ЗСЗ вятър.
19.09.
2008
Син. обоб.9.4ºC8.6ºC 6.6ºC3.3ºC---3.3
м/с
(7.3/8) ---------------66%
19.09.
2008
Пълно обоб.9.8ºC10.8ºC 6.6ºC3.8ºC---3.5
м/с
(6.8/8) ---------------66.3%
20.09.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
21.09.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.09.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.09.
2008
15:37(12.5ºC)  12.5ºC  6.5ºC ЗСЗ
4м/с (6м/с) 10/105/10
(0.6-1km)
       
5/105/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  35км
67%
Плътна ниска и средна облачност, предимно слаб ЗСЗ вятър.
18:07(11.4ºC)  13.0ºC   11.4ºC  6.0ºC ЗСЗ
3м/с (6м/с) 9/101/10
(1-1.5km)
       
0/1010/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
69%
21:12(8.0ºC) 6.5ºC З
2м/с (5м/с) 2-3/102-3/10
(2-2.5km)
              
2/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8 
90%
22:47(7.6ºC)  8.2ºC   7.5ºC  6.5ºC З
2м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8 
93%
23.09.
2008
Син. обоб.9.7ºC13.0ºC 11.4ºC6.3ºC---2.5
м/с
(4.5/8) ---------------79.5%
23.09.
2008
Клим. обоб.9.2ºC12.5ºC 7.5ºC6.5ºC---3
м/с
(4.0/8) ---------------84.3%
23.09.
2008
Пълно обоб.9.9ºC13.0ºC 7.5ºC6.4ºC---2.8
м/с
(4.3/8) ---------------79.8%
24.09.
2008
07:37(3.0ºC)  7.6ºC   2.3ºC  2.5ºC XX
                     
Мъгла, небето не се вижда, започнала или усилваща се през посл. час Облачност <= 4/8  Мъг./пуш./ом. (<1км)  0.13км
97%
08:37(5.4ºC)  5.4ºC   2.3ºC  4.2ºC 9/109/10
(<0.05km)
              
10/10
Мъгла, небето се вижда, отслабваща през посл. час Мъг./пуш./ом. (<1км)  0.4км
92%
18:57(14.3ºC)  18.6ºC   5.4ºC  6.5ºC ---
0м/с (2м/с) 10/1010/10
(2-2.5km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  40км
59%
20:17(12.6ºC)  14.3ºC   12.6ºC  6.5ºC И
1м/с 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  30км
66%
22:37(12.0ºC)  13.0ºC   12.0ºC  8.0ºC И
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  30км
77%
Плътна, почти еднородна средна облачност, съвсем слаб И вятър.
24.09.
2008
Син. обоб.9ºC14.3ºC 2.3ºC5.4ºC---1
м/с
(7.5/8) ---------------79%
24.09.
2008
Клим. обоб.9.8ºC13.0ºC 2.3ºC6.7ºC---1
м/с
(7.5/8) ---------------82%
24.09.
2008
Пълно обоб.9.5ºC18.6ºC 2.3ºC5.5ºC---0.7
м/с
(7.8/8) ---------------78.2%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
25.09.
2008
00:57(11.3ºC)  12.0ºC   11.3ºC  10.0ºC ИЮИ
2м/с (3м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
0/1010/10
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Облачност > 4/8  Дъжд (вкл. замр.)  ~0.5 мм
18км
92%
08:27(10.3ºC)  11.3ºC   10.1ºC  9.0ºC ---
0м/с (3м/с) 10/104/10
(0.6-1km)
       
4/106/10
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.)  ???10км
92%
17:57(11.8ºC)  12.2ºC   10.3ºC  10.5ºC И
3м/с (4м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
Димка Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  ???7км
92%
Мрачно, димка (7 км), слаб И вятър.
22:27(11.2ºC)  11.9ºC   11.2ºC  10.0ºC И
2м/с (4м/с) 10/1010/10
(0.2-0.3km)
              
10/10
Ръмеж с прекъсване, умерен в момента Дъжд (вкл. замр.)  Ръмеж (вкл. замр.)  ~1.0 мм
5км
92%
25.09.
2008
Син. обоб.11.1ºC12.2ºC 10.1ºC9.8ºC---1.5
м/с
(8.0/8) ---------------92%
25.09.
2008
Клим. обоб.10.9ºC11.9ºC 10.1ºC9.7ºC---1
м/с
(8.0/8) ---------------92%
25.09.
2008
Пълно обоб.11.2ºC12.2ºC 10.1ºC9.9ºC---1.8
м/с
(8.0/8) ---------------92%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
26.09.
2008
01:57(11.2ºC)  11.2ºC   11.1ºC  10.0ºC И
2м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
10/10
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Ръмеж (вкл. замр.)  Дъжд (вкл. замр.)  10км
92%
Облачно, умерен дъжд, слаб И вятър.
08:27(10.5ºC)  11.2ºC   10.5ºC  10.0ºC ЗЮЗ
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.1-0.2km)
              
10/10
Ръмеж без прекъсване, умерен в момента Дъжд (вкл. замр.)  Ръмеж (вкл. замр.)  ???6км
97%
Мрачно, умерен ръмеж, намалена видимост (6 км), съвсем слаб вятър.
20:42(9.4ºC)  12.4ºC   9.4ºC  6.5ºC ССИ
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Ръмеж (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  24км
82%
плътна ниска облачност (бавно издигаща се), съвсем слаб вятър.
22:27(8.8ºC)  9.4ºC   8.8ºC  6.0ºC С
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  26км
83%
26.09.
2008
Син. обоб.10ºC12.4ºC 9.4ºC8.3ºC---1
м/с
(8.0/8) ---------------89.5%
26.09.
2008
Клим. обоб.9.4ºC11.2ºC 8.8ºC7.3ºC---1
м/с
(8.0/8) ---------------87.7%
26.09.
2008
Пълно обоб.10ºC12.4ºC 8.8ºC8.1ºC---1.3
м/с
(8.0/8) ---------------88.5%
27.09.
2008
02:57(8.8ºC)  9.2ºC   8.6ºC  6.5ºC ЮЮЗ
1м/с (3м/с) 9/109/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  28км
85%
Облачно със съвсем незн. просвети, съвсем слаб ЮЮЗ вятър.
08:27(8.5ºC)  8.9ºC   8.0ºC  5.5ºC И
2м/с (3м/с) 9/109/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  35км
81%
11:1211.0ºC (11.5ºC)  11.1ºC   8.5ºC  6.5ºC ССЗ
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  35км
74%
Плътна ниска облачност, съвсем слаб вятър.
13:37(11.6ºC)  11.6ºC   10.8ºC  6.0ºC СИ
3м/с (6м/с) 9/109/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  35км
69%
Облачно с незначителни просвети, слаб СИ вятър.
15:37(11.4ºC)  12.8ºC   11.3ºC  5.5ºC СИ
3м/с (5м/с) 9/109/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  45км
67%
Облачно с незначителни просвети, слаб СИ вятър.
18:27(10.6ºC)  11.5ºC   10.6ºC  6.0ºC ССИ
2м/с (5м/с) 9/107-8/10
(0.6-1km)
       
7/103/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  30км
73%
Облачно с незначителни просвети, слаб ССИ вятър.
20:42(9.0ºC)  11.5ºC   9.0ºC  5.5ºC С
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  28км
79%
Плътна ниска облачност, съвсем слаб вятър.
22:57(8.9ºC)  9.1ºC   8.9ºC  5.1ºC ЮЗ
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  26км
77%
Плътна ниска облачност, съвсем слаб вятър.
27.09.
2008
Син. обоб.8.8ºC11.5ºC 8.0ºC5.8ºC---1.3
м/с
(7.3/8) ---------------81.7%
27.09.
2008
Клим. обоб.9.4ºC12.8ºC 8.0ºC5.3ºC---2
м/с
(7.3/8) ---------------75.5%
27.09.
2008
Пълно обоб.10ºC12.8ºC 8.0ºC5.8ºC---1.8
м/с
(7.4/8) ---------------75.6%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
28.09.
2008
07:27(8.3ºC)  8.9ºC   8.2ºC  5.6ºC ЮИ
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  30км
83%
09:27(10.5ºC)  10.5ºC   8.4ºC  5.5ºC ИЮИ
2м/с (3м/с) 7-8/102-3/10
(1-1.5km)
       
2/106/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  40км
71%
19:27(12.0ºC)  14.5ºC   10.5ºC  6.5ºC СИ
2м/с (3м/с) 10/109/10
(1-1.5km)
       
10/100/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  30км
69%
Плътна ниска облачност, слаб СИ вятър.
22:27(10.9ºC)  12.0ºC   10.7ºC  7.0ºC ЮИ
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
77%
Плътна ниска облачност, съвсем слаб вятър.
28.09.
2008
Пълно обоб.10.4ºC14.5ºC 8.2ºC6.2ºC---1.5
м/с
(7.5/8) ---------------75%
29.09.
2008
00:57(10.5ºC)  11.0ºC  6.5ºC ЮИ
1м/с (2м/с) 10/109/10
(0.6-1km)
       
9/101/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
76%
Облачно (предимно плътна ниска), съвсем слаб ЮИ вятър.
08:37(8.3ºC)  10.5ºC   7.3ºC  5.5ºC З
1м/с (2м/с) 2-3/101/10
(1-1.5km)
       
1/101/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8  22км
83%
Незначителна (2/10), размиваща се нис. и ср. облачност, съвсем слаб З вятър.
19:12(12.2ºC) 6.5ºC ЗСЗ
2м/с (4м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
1/109/100/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
68%
Облачно (предимно плътна средна), слаб ЗСЗ вятър.
22:37(10.5ºC)  12.2ºC   10.5ºC  6.0ºC З
1м/с (3м/с) 9/109/10
(1.5-2km)
              
10/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
74%
Облачно (предимно плътна средна), с незн. просвети, съвсем слаб З вятър.
29.09.
2008
Клим. обоб.9.8ºC12.2ºC 7.3ºC5.8ºC---1
м/с
(4.5/8) ---------------77%
29.09.
2008
Пълно обоб.10.4ºC12.2ºC 7.3ºC6.1ºC---1.3
м/с
(6.3/8) ---------------75.3%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
30.09.
2008
01:07(6.0ºC)  10.5ºC   6.0ºC  4.5ºC СЗ
1м/с (2м/с) 4/100/10
              
4/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8  16км
90%
Частична пелена от висока облачност, слабо намалена видимост, съвсем слаб СЗ вятър.
08:27(4.5ºC)  6.0ºC   2.4ºC  3.0ºC И
1м/с (1м/с) 1/100/10
(1.5-2km)
              
0/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8  12км
90%
Слънчево и почти напълно безоблачно, слабо намалена видимост, почти тихо.
18:27(17.3ºC)  20.0ºC   4.5ºC  4.0ºC 4/101/10
       
1/103/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
41%
4/10, предимно средна (увел. се в момента) облачност, слаб З вятър.
21:27(10.2ºC) 6.0ºC ССИ
1м/с (4м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
75%
23:27(8.3ºC) 5.0ºC ЮИ
1м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8 
80%
Ясно, съвсем слаб вятър.
30.09.
2008
Син. обоб.6.4ºC6.0ºC 2.4ºC4ºC---1
м/с
(0.5/8) ---------------85%
30.09.
2008
Пълно обоб.9.3ºC20.0ºC 2.4ºC4.5ºC---1
м/с
(1.4/8) ---------------75.2%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
ОбщоСин. обоб.13.9ºC34.0ºC 2.3ºC8.3ºC---1.8
м/с
(4.1/8) ---------------72.5%
ОбщоКлим. обоб.14.6ºC34.0ºC 2.3ºC8.8ºC---1.8
м/с
(3.8/8) ---------------71%
ОбщоПълно обоб.14.7ºC34.0ºC 2.3ºC8.7ºC---2.2
м/с
(4.3/8) ---------------70.9%