Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Дианабад-1   МЕСЕЦ: Април (1-30)   ГОДИНА: 2008   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
01.04.
2008
01:27(7.6ºC)  8.7ºC   7.5ºC  ---
0м/с (2м/с) 9/109/10
(1.5-2km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Облачно с незначителни просвети, тихо.
07:57(6.8ºC)  8.7ºC   6.1ºC  СЗ
1м/с (3м/с) 9/109/10
(1.5-2km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Снимка от след 20 мин.!
Облачно с просвети, съвсем слаб СЗ вятър.

18:27(11.4ºC)  6.8ºC  ИЮИ
2м/с (7м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Пелена от вис. и ср. облачност, слаб ИЮИ вятър.
23:47(8.2ºC)  11.4ºC   8.2ºC  ---
2м/с (4м/с) 6/100/10
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Частична пелена от вис. облачност, слаб неор. вятър.
01.04.
2008
Пълно обоб.8.5ºC11.4ºC 6.1ºC---1.3
м/с
(6.8/8) ---------------------
02.04.
2008
01:27(5.5ºC)  8.2ºC   5.5ºC  ---
0м/с (3м/с) 7-8/105/10
(2-2.5km)
       
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8 
Значителна (8/10), увел. се висока и средна облачност, тихо.
07:57(5.5ºC)  5.9ºC   4.2ºC  ---
0м/с (2м/с) 10/1010/10
(1-1.5km)
              
Ръмеж с прекъсване, слаб в момента Облачност > 4/8  0 мм
12км
Почти еднородна ниска облачност, съвсем слаб ръмеж, тихо.
19:27(9.4ºC)  12.7ºC   5.5ºC  СЗ
3м/с (5м/с) 9/104/10
(0.6-1km)
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Почти непрек. пелена от вис. + разкъсана (4/10) ниска облачност, слаб СЗ вятър.
22:47(5.2ºC)  9.4ºC   5.2ºC  ЗСЗ
1м/с (4м/с) 10/107-8/10
(>2.5km)
       
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно (пред. средна), съвсем слаб ЗСЗ вятър.
02.04.
2008
Клим. обоб.5.3ºC9.4ºC 4.2ºC---0.5
м/с
(8.0/8) ---------------------
02.04.
2008
Пълно обоб.6.4ºC12.7ºC 4.2ºC---1
м/с
(7.3/8) ---------------------
03.04.
2008
01:27(2.3ºC)  5.2ºC   2.3ºC  ---
0м/с (2м/с) 2-3/102-3/10
(>2.5km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 
Незначителна (3/10) висока и средна облачност, тихо.
07:47(0.8ºC)  2.2ºC   0.2ºC  ---
0м/с (2м/с) 10/102-3/10
(2-2.5km)
       
Димка Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8  6км
19:27(10.6ºC)  0.8ºC  С
3м/с (6м/с) 9/102-3/10
(1.5-2km)
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно с незнач. просвети (облачност от вс. етажи), слаб С вятър.
22:27(6.2ºC)  10.8ºC   6.2ºC  ---
1м/с (3м/с) 10/105/10
(2-2.5km)
       
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно (висока и средна), съвсем слаб вятър.
03.04.
2008
Пълно обоб.5ºC10.8ºC 0.2ºC---1
м/с
(6.3/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
04.04.
2008
02:27(7.5ºC)  7.5ºC   5.8ºC  ИЮИ
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Почти еднор. слой плътна ср. облачност, съвсем слаб ИЮИ вятър
07:57(7.2ºC)  7.6ºC   5.8ºC  СИ
1м/с (2м/с) 10/107-8/10
(1-1.5km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Плътна, предимно ниска облачност, съвсем слаб СИ вятър.
18:57(11.7ºC) ИЮИ
3м/с (7м/с) 7-8/102-3/10
(1-1.5km)
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  22км
Значителна облачност от всички етажи, слаб ИЮИ вятър.
22:37(8.3ºC)  11.7ºC   8.3ºC  И
2м/с (4м/с) 10/107-8/10
(0.6-1km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Плътна, предимно ниска облачност, слаб И вятър.
04.04.
2008
Клим. обоб.7.9ºC11.7ºC 5.8ºC---1.5
м/с
(8.0/8) ---------------------
04.04.
2008
Пълно обоб.8.7ºC11.7ºC 5.8ºC---1.8
м/с
(7.5/8) ---------------------
05.04.
2008
04:07(6.9ºC)  8.3ºC   6.5ºC  ---
2м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Плътна ниска облачност, слаб СЗ вятър.
09:57(8.5ºC)  8.6ºC   6ºC  ЗСЗ
1м/с (3м/с) 9/109/10
(0.6-1km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Облачно с незн. просвети (ниска обл.), слаб ЗСЗ вятър.
12:27(12.7ºC)  13.3ºC   8.5ºC  ЗСЗ
1м/с (3м/с) 9/107-8/10
(0.6-1km)
       
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (пред. ниска), съвсем слаб ЗСЗ вятър.
14:57(15.6ºC)  16.0ºC   12.7ºC  С
1м/с (3м/с) 10/102-3/10
(1-1.5km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Еднор., доста плътна пелена от висока + незн. (3/10) мощна конв. облачност, съвсем слаб вятър.
16:42(15.9ºC)  16.4ºC   15.4ºC  ---
0м/с (1м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Непрек., прозираща пелена от средна (+ съвсем незн. конв.) облачност, тихо.
18:27(10ºC)  15.9ºC   10ºC  ---
2м/с (3м/с) 10/104/10
(0.6-1km)
       
Дъжд с прекъсване – слаб в момента Облачност > 4/8 
Облачно, слаб дъжд (зап. в посл. 30 минути), слаб неор. вятър.
23:57(8.1ºC)  10.1ºC   8.1ºC  И
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.) 
Облачно, слаб до умерен дъжд без прекъсване, съвсем слаб И вятър.
05.04.
2008
Син. обоб.11.9ºC16.0ºC 8.1ºC---1
м/с
(8.0/8) ---------------------
05.04.
2008
Пълно обоб.11.1ºC16.4ºC 6ºC---1.1
м/с
(7.7/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
06.04.
2008
07:47(4.4ºC)  8.1ºC   4.4ºC  З
4м/с (6м/с) 10/102-3/10
(0.3-0.6km)
       
Ръмеж без прекъсване, умерен в момента Дъжд (вкл. замр.) 
Облачно, умерен ръмеж, предимно слаб З вятър.
12:17(5.2ºC)  5.2ºC   4.4ºC  З
4м/с (7м/с) 10/107-8/10
(0.3-0.6km)
       
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.) 
Облачно, умерен дъжд без прекъсване, слаб до умерен З вятър.
15:27(5.4ºC)  5.9ºC   5.2ºC  З
5м/с (7м/с) 10/109/10
(0.2-0.3km)
       
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.) 
Облачно, умерен дъжд без прекъсване, слаб до умерен З вятър.
17:27(4.8ºC)  5.4ºC   4.8ºC  З
5м/с (7м/с) 10/109/10
(0.2-0.3km)
       
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.)  8км
Облачно, умерен дъжд без прекъсване, намалена видимост (8км), слаб до умерен З вятър.
20:27(5.5ºC)  5.5ºC   4.4ºC  З
5м/с (8м/с) 10/102-3/10
(0.3-0.6km)
       
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.) 
Облачно, слаб обложен дъжд, слаб до умерен З вятър.
22:27(5.8ºC)  5.9ºC   5.4ºC  З
4м/с (8м/с) 10/107-8/10
(1-1.5km)
       
Обложен ръмеж/снежни зърна в станцията през посл. час, но не и в момента Дъжд (вкл. замр.)  Ръмеж (вкл. замр.) 
Облачно (изтъняла средна и ниска), слаб до умерен З вятър.
06.04.
2008
Син. обоб.5.2ºC5.5ºC 4.4ºC---5
м/с
(8.0/8) ---------------------
06.04.
2008
Клим. обоб.5.7ºC5.9ºC 5.2ºC---4.5
м/с
(8.0/8) ---------------------
06.04.
2008
Пълно обоб.5.2ºC8.1ºC 4.4ºC---4.5
м/с
(8.0/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
07.04.
2008
01:57(6.6ºC)  6.6ºC   5.6ºC  СЗ
4м/с (7м/с) 6/106/10
(2-2.5km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Разкъсана, бавно намаляваща средна облачност, слаб СЗ вятър.
08:07(7.7ºC)  7.8ºC   4.7ºC  СЗ
4м/с (6м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8 
Слънчево и почти напълно ясно, слаб СЗ вятър.
20:17(16.0ºC)  7.6ºC  ЮЗ
3м/с (7м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
Ясно, слаб ЮЗ вятър.
23:27(12.2ºC)  16.0ºC   11.6ºC  СЗ
3м/с (5м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
Ясно, слаб СЗ вятър.
07.04.
2008
Син. обоб.14.1ºC16.0ºC 7.6ºC---3
м/с
(0.0/8) ---------------------
07.04.
2008
Пълно обоб.10.6ºC16.0ºC 4.7ºC---3.5
м/с
(1.5/8) ---------------------
08.04.
2008
05:17(5.4ºC)  12.2ºC   5.4ºC  ЗСЗ
0м/с (4м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
Ясно, тихо.
08:07(6ºC)  6ºC   4.6ºC  ЮИ
1м/с (2м/с) 7-8/100/10
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  Облачност <= и > 4/8 
Разкъсана, тънка, значителна по кол. (7/10) вис. облачност, съвсем слаб ЮИ вятър.
09:27(10.5ºC) ИЮИ
1м/с (2м/с) 7-8/100/10
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Значителна по кол. висока облачнст, съвсем слаб ИЮИ вятър.
20:27(18.4ºC)  23.5ºC   6.0ºC  ЮЮЗ
3м/с (5м/с) 10/106/10
(2-2.5km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Непрек. пелена от висока + разк. (6/10) ср. облачност, слаб ЮЮЗ вятър.
22:47(17.0ºC)  18.8ºC   16.4ºC  ЮИ
2м/с (5м/с) 10/107-8/10
(2-2.5km)
       
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно (предимно средна), слаб ЮИ вятър.
08.04.
2008
Син. обоб.11.9ºC23.5ºC 5.4ºC---1.5
м/с
(4.0/8) ---------------------
08.04.
2008
Клим. обоб.13.3ºC18.8ºC 4.6ºC---1.5
м/с
(7.0/8) ---------------------
08.04.
2008
Пълно обоб.11.5ºC23.5ºC 4.6ºC---1.4
м/с
(5.6/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
09.04.
2008
05:57(11.4ºC)  17ºC   11.4ºC  И
2м/с (6м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
Ръмеж с прекъсване, слаб в момента Облачност > 4/8  Дъжд (вкл. замр.) 
Плътна, нееднородна средна облачност, слаб ръмеж, слаб И вятър..
07:47(10.7ºC)  11.4ºC   10.6ºC  ---
1м/с (2м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.) 
Облачно, слаб дъжд, съвсем слаб вятър.
18:2216.5ºC И
3м/с (5м/с) 9/107-8/10
(0.6-1km)
       
Валежи, видими от станцията, достигащи повърхността, на >5 km от станцията Облачност > 4/8 
Облачно с незначителни просвети (пред. мощна конвективна), слаб И вятър.
19:12(14.8ºC) И
2м/с (4м/с) 9/107-8/10
(0.6-1km)
       
Краткотр. дъжд – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час Облачност > 4/8 
Облачно с незнач. просвети, слаб краткотр. валеж, слаб И вятър.
23:27(8.9ºC)  14.8ºC   8.9ºC  И
2м/с (5м/с) 1/101/10
(1-1.5km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Краткотр. превал.  Облачност <= и > 4/8 
Съвсем незн облачност, слаб И вятър.
09.04.
2008
Син. обоб.10.2ºC17ºC 8.9ºC---2
м/с
(4.5/8) ---------------------
09.04.
2008
Пълно обоб.12.5ºC17ºC 8.9ºC---2
м/с
(6.2/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
10.04.
2008
01:37(7.2ºC)  8.9ºC   7.2ºC  И
3м/с (5м/с) 5/105/10
(0.3-0.6km)
              
5/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  11км
Разкъсана (5/10), увел. се ниска облачност, слаб И вятър.
08:07(8.0ºC)  8.0ºC   5.6ºC  ЗСЗ
1м/с (4м/с) 7-8/101/10
(0.6-1km)
1/105/102/10
Димка Облачност > 4/8  3.5км
Значителна (8/10), пред. ср. облачност, съвсем слаб ЗСЗ вятър.
18:42(17.3ºC) ИСИ
1м/с (3м/с) 9/102-3/10
(1-1.5km)
       
3/106/10
Дъжд с прекъсване – слаб в момента Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (пред. средна + конв.), отделни дребни капки, съвсем слаб ИСИ вятър.
20:27(15.8ºC) И
1м/с (3м/с) 9/104/10
(0.6-1km)
4/103/102/10
Валежи, видими от станцията, достигащи повърхността, на >5 km от станцията Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (обл. от вс. етажи), далечни валежи, съвсем слаб И вятър.
22:27(14.0ºC) ИСИ
3м/с (4м/с) 9/101/10
(1-1.5km)
       
1/108/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (пред. средна), слаб ИСИ вятър.
10.04.
2008
Клим. обоб.12ºC8.0ºC 5.6ºC---2
м/с
(6.5/8) ---------------------
10.04.
2008
Пълно обоб.12.5ºC8.9ºC 5.6ºC---1.8
м/с
(6.2/8) ---------------------
11.04.
2008
01:27(10.8ºC)  14.0ºC   10.8ºC  ---
0м/с (4м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8 
Почти напълно ясно, тихо.
07:57(10.7ºC)  10.7ºC   8.6ºC  ---
0м/с (1м/с) 10/107-8/10
(0.6-1km)
       
7/103/10
Краткотр. дъжд – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час Облачност <= 4/8  Краткотр. превал.  8км
Облачно, слаб краткотр. дъжд, димка (8км), тихо.
20:12(15.9ºC) ИСИ
1м/с (2м/с) 7-8/100/10
              
8/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Разкъсала се, но значителна (8/10) пелена от висока облачност, съвсем слаб ИСИ вятър.
22:27(13.1ºC)  15.9ºC   13.1ºC  ---
1м/с (5м/с) 10/100/10
              
10/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Непрекъсната, равномерна пелена от вис. облачност, съвсем слаб вятър.
11.04.
2008
Клим. обоб.12.3ºC15.9ºC 8.6ºC---0.5
м/с
(8.0/8) ---------------------
11.04.
2008
Пълно обоб.12.6ºC15.9ºC 8.6ºC---0.5
м/с
(5.8/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
12.04.
2008
06:27(9.6ºC)  13.1ºC   9.6ºC  ---
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(2-2.5km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Почти еднороден слой средна облачност, съвсем слаб вятър.
10:07(15.9ºC)  15.9ºC   9.5ºC  ---
0м/с (2м/с) 10/100/10
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Слънчево, с тънка, почти еднородна пелена от вис. обл., тихо.
12:07(20.4ºC) ---
0м/с (1м/с) 5/100/10
              
5/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  22км
Небтео е така мътно ("тропическо"), че е трудно да се каже дали има или не (и къде точно) тънка висока облачност...
Разкъсана. (5/10), ефирна висока облачност, тихо.

13:57(24.4ºC)  24.6ºC   20.4ºC  И
4м/с (6м/с) 9/100/10
              
9/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
14:57(26.8ºC)  26.8ºC   24.4ºC  ЮИ
4м/с (7м/с) 9/100/10
              
9/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
19:47(24.6ºC)  29.5ºC   24.6ºC  Ю
5м/с (8м/с) 7-8/100/10
              
7/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Знач. по количество (7/10) вис. облачност, слаб до умерен Ю вятър.
23:27(17.0ºC)  24.6ºC   16.8ºC  ---
2м/с (8м/с) 10/100/10
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Тънка пелена от висока облачност, слаб И вятър.
12.04.
2008
Син. обоб.21.4ºC26.8ºC 16.8ºC---2
м/с
(6.3/8) ---------------------
12.04.
2008
Пълно обоб.19.8ºC29.5ºC 9.5ºC---2.3
м/с
(6.9/8) ---------------------
13.04.
2008
04:42(16.5ºC)  17ºC   15.3ºC  ЗСЗ
3м/с (5м/с) 9/107-8/10
(>2.5km)
       
7/102/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (пред. средна), слаб ЗСЗ вятър.
06:17(15.7ºC)  16.5ºC   15.7ºC  ЗСЗ
3м/с (5м/с) 6/104/10
(2-2.5km)
       
4/102/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Разкъсана (6/10) средна и висока облачност, слаб ЗСЗ вятър.
07:37(15.0ºC)  15.7ºC   15.0ºC  ЗСЗ
2м/с (4м/с) 4/102-3/10
(2-2.5km)
       
2/102/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= и > 4/8 
Разкъсана (4/10), бавно намал. средна и вис. облачност, слаб ЗСЗ вятър.
10:27(16.8ºC)  16.9ºC   14.6ºC  ЗСЗ
4м/с (7м/с) 2-3/101/10
(1.5-2km)
1/100/101/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
Незначителна (2/10), предимно висока и конв. облачност, слаб до умерен ЗСЗ вятър.
11:27(18.1ºC)  18.1ºC   16.8ºC  ЗСЗ
3м/с (6м/с) 7-8/102-3/10
(1.5-2km)
       
2/106/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8 
Значителна (8/10), висока и конвективна облачност, слаб ЗСЗ вятър.
13:12(20.1ºC)  20.7ºC   18.1ºC  ЗСЗ
5м/с (8м/с) 7-8/102-3/10
(1.5-2km)
       
3/105/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Значителна (8/10), висока и конвективна облачност, слаб до умерен ЗСЗ вятър.
15:17(20.5ºC)  20.7ºC   19.4ºC  ЗСЗ
4м/с (7м/с) 9/101/10
(1-1.5km)
       
1/108/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Почти непрек., неравном. пелена от вис. (+съвсем незн. конвективна) облачност, слаб до умерн ЗСЗ вятър.
16:37(20.3ºC)  21.5ºC   20.2ºC  З
2м/с (6м/с) 10/101/10
(1.5-2km)
       
1/109/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Прозиращ, непрек., леко нееднор. слой от средна (+съвсем незн. конв.) облачност, слаб З вятър.
18:12(19.4ºC) З
1м/с (3м/с) 9/102-3/10
(1.5-2km)
       
2/107/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Облачно със съвсем незн. просвети (пред. средна + незн. конв.), съвсем слаб З вятър.
20:07(16.5ºC)  19.4ºC   16.5ºC  СЗ
3м/с (4м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Плътна средна облачност, слаб СЗ вятър.
21:27(14.8ºC)  16.4ºC   14.8ºC  З
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(2-2.5km)
              
10/10
Дъжд с прекъсване – слаб в момента Облачност > 4/8  Дъжд (вкл. замр.) 
Прозираща средна облачност, слаб дъжд, съвсем слаб З вятър.
13.04.
2008
Син. обоб.18.8ºC18.1ºC 16.8ºC---2
м/с
(6.5/8) ---------------------
13.04.
2008
Пълно обоб.17.6ºC21.5ºC 14.6ºC---2.8
м/с
(6.1/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
14.04.
2008
03:27(12.8ºC)  15ºC   11.8ºC  ---
0м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Плътна ниска облачност, тихо.
08:12(12.8ºC)  12.8ºC   12.4ºC  И
1м/с (2м/с) 10/105/10
(0.3-0.6km)
       
5/105/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Облачно (средна и ниска), съвсем слаб И вятър.
18:42(11.2ºC) И
4м/с (9м/с) 10/106/10
(0.6-1km)
       
6/104/10
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.)  11км
Облачно, умерен дъжд без прекъсване, предимно слаб И вятър.
14.04.
2008
Пълно обоб.12.3ºC15ºC 11.8ºC---1.7
м/с
(8.0/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
15.04.
2008
00:07(9.8ºC) ИЮИ
3м/с (8м/с) 10/101/10
(0.6-1km)
       
0/1010/10
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.)  10км
Умерен дъжд без прекъсване, слаб И вятър.
02:17(9.8ºC)  9.9ºC   9.5ºC  И
2м/с (5м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
Дъжд без прекъсване – силен в момента Дъжд (вкл. замр.)  10км
Облачно, умерен до силен дъжд без прекъсване, слаб И вятър.
08:07(9.1ºC)  9.8ºC   8.6ºC  З
3м/с (5м/с) 9/105/10
(0.6-1km)
       
5/104/10
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.) 
Облачно с незн. просвети, слаб дъжд без прекъсване, слаб З вятър.
18:17(12.5ºC) ---
1м/с (8м/с) 9/104/10
(1-1.5km)
       
4/105/10
Валежи, видими от станцията, достигащи повърхността, на >5 km от станцията Облачност > 4/8  Гр. буря със/без вал. 
Облачно с незн. просвети (средна и мощна конв.), съвсем слаб вятър.
19:57(8.5ºC)  12.5ºC   8.5ºC  ЗСЗ
4м/с (7м/с) 10/107-8/10
(0.6-1km)
       
8/102/10
Краткотр. дъжд – умерен или силен, без гръм. буря в мом. или в посл. час Облачност > 4/8  Краткотр. превал. 
Облачно, умерен (краткотраен) дъжд, предимно слаб ЗСЗ вятър.
22:27(8.3ºC)  8.5ºC   7.8ºC  ЗСЗ
2м/с (8м/с) 10/102-3/10
(1-1.5km)
2/105/103/10
Обложен дъжд в станцията през посл. час, но не и в момента Дъжд (вкл. замр.) 
Облачно (облачност от вс. етажи), слаб ЗСЗ вятър.
15.04.
2008
Клим. обоб.8.6ºC9.8ºC 7.8ºC---2.5
м/с
(7.5/8) ---------------------
15.04.
2008
Пълно обоб.9.7ºC12.5ºC 7.8ºC---2.5
м/с
(7.7/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
16.04.
2008
03:27(8.4ºC)  8.9ºC   8.0ºC  ЗСЗ
4м/с (6м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Плътна, почти еднородна ниска облачност, слаб ЗСЗ вятър.
08:17(8.2ºC)  8.9ºC   7.5ºC  СЗ
3м/с (7м/с) 9/104/10
(0.6-1km)
       
4/105/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Дъжд (вкл. замр.) 
Облачно с просвети (висока и ниска), слаб СЗ вятър.
22:37(9.0ºC) СЗ
2м/с (6м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
Дъжд с прекъсване – слаб в момента Облачност > 4/8 
Непрекъсната, почти еднородна средна облачнопст, слаб дъжд, слаб СЗ вятър.
16.04.
2008
Клим. обоб.8.7ºC8.9ºC 7.5ºC---2.5
м/с
(7.5/8) ---------------------
16.04.
2008
Пълно обоб.8.5ºC8.9ºC 7.5ºC---3
м/с
(7.7/8) ---------------------
17.04.
2008
06:17(4.5ºC)  9.0ºC   4.5ºC  И
1м/с (3м/с) 2-3/100/10
              
2/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8 
Незначителна висока облачност, съвсем слаб И вятър.
09:22(9.0ºC)  9.0ºC   4.4ºC  И
2м/с (3м/с) 9/109/10
(>2.5km)
              
9/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8 
Снимката е от след 25 минути.
Облачно с незначителни просвети (пред. средна), слаб И вятър.

20:17(13.2ºC)  16.0ºC   9.0ºC  ЮЮЗ
2м/с (4м/с) 10/101/10
(1.5-2km)
       
0/1010/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Предимно плътна средна облачност, слаб ЮЮЗ вятър.
22:47(11.3ºC)  13.2ºC   11.3ºC  ССИ
2м/с (3м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Предимно плътна средна облачност, слаб ССИ вятър.
17.04.
2008
Пълно обоб.9.5ºC16.0ºC 4.4ºC---1.8
м/с
(6.3/8) ---------------------
18.04.
2008
03:27(8.6ºC)  11.3ºC   8.5ºC  ЮИ
1м/с (2м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
1/109/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Плътна, предимно средна облачност, съвсем слаб ЮИ вятър.
08:27(9.3ºC)  9.3ºC   6.8ºC  ЮИ
1м/с (2м/с) 9/101/10
(1-1.5km)
0/101/108/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Почти непрек., нееднор. пелена от висока (+ съвсем незн. средна и конв.) обл., съвсем слаб ЮИ вятър.
09:27(11.7ºC) ЮИ
1м/с (2м/с) 9/102-3/10
(>2.5km)
       
2/107/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Почти непрек., неравном. пелена от висока (+ незн. средна) облачност, съвсем слаб ЮИ вятър.
18:47(16.4ºC)  9.3ºC  ИЮИ
2м/с (5м/с) 9/101/10
(1.5-2km)
1/104/104/10
Валежи, видими от станцията, недостигащи повърхността (вирга) Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (пред. увел. се средна и плътна вис.), слаб ИЮИ вятър.
20:17(13.8ºC) И
2м/с (3м/с) 7-8/107-8/10
(1.5-2km)
              
8/10

Значителна (8/10) средна облачност, слаб И вятър.
18.04.
2008
Син. обоб.11.6ºC9.3ºC 6.8ºC---1.5
м/с
(6.5/8) ---------------------
18.04.
2008
Пълно обоб.12ºC11.3ºC 6.8ºC---1.4
м/с
(7.0/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
19.04.
2008
08:07(9.9ºC)  14.4ºC   6.8ºC  И
1м/с (3м/с) 9/102-3/10
(2-2.5km)
1/103/105/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8 
Облачно, със съвсем незн. просвети (бързо увел. се, пред. висока и проз. средна), съвсем слаб И вятър.
08:47(11.0ºC)  11.0ºC   9.9ºC  ---
1м/с 10/101/10
(1-1.5km)
0/109/101/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно (пред. проз. средна), съвсем слаб вятър.
09:57(12.0ºC) ---
1м/с (1м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
0/1010/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Облачно (почти непрозираща средна), съвсем слаб вятър.
12:42(15.8ºC)  15.8ºC   12.0ºC  С
2м/с (3м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Облачно (пред. леко прозираща средна), слаб С вятър.
15:42(19.6ºC)  19.6ºC   15.8ºC  ---
0м/с (3м/с) 9/107-8/10
(1.5-2km)
       
8/102/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Облачно (ср. и вис., изтъняваща), с незначителен просвет на СЗ, тихо.
18:12(20.5ºC) ЮЗ
3м/с (7м/с) 9/101/10
(1.5-2km)
0/103/107/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Облачно с незначителни просвети (пред. проз. средна и висока), слаб ЮЗ вятър.
19:27(20.2ºC) ЮЗ
6м/с (12м/с) 9/101/10
(1.5-2km)
0/101/108/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (пред. висока), умерен ЮЗ вятър.
20:02(19.0ºC) ЮЗ
7м/с (14м/с) 7-8/101/10
(1.5-2km)
       
1/107/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Значителна (8/10), предимно висока облачност, умерен ЮЗ вятър.
22:27(18.2ºC)  19.0ºC   18.2ºC  ЗЮЗ
8м/с (17м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8 
Съвсем незначителна средна облачност, умерен до силен ЗЮЗ вятър.
19.04.
2008
Син. обоб.15.8ºC11.0ºC 9.9ºC---2
м/с
(7.5/8) ---------------------
19.04.
2008
Клим. обоб.15.4ºC19.6ºC 6.8ºC---2.5
м/с
(5.8/8) ---------------------
19.04.
2008
Пълно обоб.16.2ºC19.6ºC 6.8ºC---3.2
м/с
(6.6/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
20.04.
2008
00:12(18ºC)  18.4ºC   18ºC  ЮЗ
6м/с (15м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
1/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
Почти напълно ясно, умерен ЮЗ вятър.
01:57(15.3ºC)  18.1ºC   15.3ºC  С
1м/с (12м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
1/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
Почти напълно ясно, съвсем слаб С вятър.
09:27(16.3ºC)  16.3ºC   11.5ºC  ---
1м/с (3м/с) 9/109/10
(2-2.5km)
              
9/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  Дъжд (вкл. замр.)  ~0.1 мм

Облачно с просвети, съвсем слаб вятър.
10:37(18.8ºC)  18.9ºC   16.2ºC  ---
1м/с (2м/с) 6/106/10
(2-2.5km)
              
6/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Разкъсана (6-7/10) средна облачност, съвсем слаб вятър.
12:27(21ºC)  21ºC   18.2ºC  ---
0м/с (1м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
       
0/101/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8 
Слънчево, със съвсем незн. облачност, тихо.
14:57(24.6ºC)  25.2ºC   20.9ºC  ССИ
1м/с (2м/с) 5/105/10
(1.5-2km)
              
5/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
Разкъсана конвективна облачност, съвсем слаб ССИ вятър.
16:17(24.8ºC)  26ºC   24.5ºC  СИ
2м/с (3м/с) 4/104/10
(1.5-2km)
              
4/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8 
Разкъсана (4/10) конвективна облачност, слаб СИ вятър.
19:3720ºC СИ
2м/с (6м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8 
Слънчево, със съвсем незн. средна облачност, слаб СИ вятър.
20:42(18.6ºC) СИ
1м/с (3м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8 
Съвсем незначителна средна облачност, съвсем слаб СИ вятър.
22:27(15.1ºC)  18.6ºC   15.1ºC  ЮИ
2м/с (3м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
Ясно, слаб ЮИ вятър.
20.04.
2008
Син. обоб.21.6ºC25.2ºC 20.9ºC---1
м/с
(2.5/8) ---------------------
20.04.
2008
Клим. обоб.18.3ºC25.2ºC 15.1ºC---1.5
м/с
(2.0/8) ---------------------
20.04.
2008
Пълно обоб.19.3ºC26ºC 11.5ºC---1.7
м/с
(2.4/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
21.04.
2008
04:27(9.4ºC)  15.1ºC   9.4ºC  ---
0м/с (3м/с) 1/100/10
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8 
Съвсем незначителна висока облачност, тихо.
08:42(13.1ºC)  13.1ºC   8.6ºC  ---
0м/с (1м/с) 7-8/100/10
              
7/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност <= и > 4/8 
Значително кол. (7/10), съвсем ефирна висока облачност, тихо.
20:1222.0ºC (22.7ºC) И
5м/с (7м/с) 7-8/100/10
              
8/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
8/10 висока (предимно Cs) облачност, слаб до умерен И вятър.
22:37(18.2ºC)  22.0ºC   18.2ºC  И
4м/с (7м/с) 6/100/10
              
6/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
21.04.
2008
Клим. обоб.16.5ºC22.0ºC 8.6ºC---2
м/с
(5.5/8) ---------------------
21.04.
2008
Пълно обоб.15.7ºC22.0ºC 8.6ºC---2.3
м/с
(4.5/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
22.04.
2008
02:12(13.8ºC)  18.5ºC   13.8ºC  И
2м/с (5м/с) 2-3/100/10
              
3/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8 
08:27(14.2ºC)  14.2ºC   11.2ºC  И
2м/с (3м/с) 1/100/10
              
1/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
Слънчево, 1/10 висока (Cs) облачност, слаб И вятър.
18:57(15.9ºC)  26.5ºC   14ºC  ---
1м/с (2м/с) 7-8/106/10
(1.5-2km)
       
6/101/10
Краткотр. дъжд – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час Облачност > 4/8 
7/10, предимно конвективна облачност, отделни капки дъжд, съвсем слаб вятър.
20:02(13.7ºC) ---
1м/с (2м/с) 5/101/10
(1.5-2km)
       
1/104/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Разкъсана, предимно средна облачност, съвсем слаб вятър.
22:57(11.1ºC)  16ºC   10.8ºC  СЗ
2м/с (4м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
0/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8 
Почти напълно ясно, слаб СЗ вятър.
22.04.
2008
Клим. обоб.12.1ºC16ºC 10.8ºC---2
м/с
(1.0/8) ---------------------
22.04.
2008
Пълно обоб.13.7ºC26.5ºC 10.8ºC---1.6
м/с
(2.8/8) ---------------------
23.04.
2008
04:17(7.5ºC)  11.6ºC   7.3ºC  СЗ
1м/с 2-3/101/10
(1.5-2km)
       
1/101/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
Незначителна средна и висока облачност, съвсем слаб СЗ вятър.
08:27(10.9ºC)  11.0ºC   7.4ºC  ---
0м/с (3м/с) 7-8/104/10
(1.5-2km)
       
4/104/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
20:22(13.4ºC) ЗСЗ
2м/с (7м/с) 7-8/101/10
(1-1.5km)
0/105/103/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Гр. буря със/без вал.  ~2.0 мм

Значителна (8/10), висока и средна (от разп. на конв.) облачност, слаб ЗСЗ вятър.
22:27(10.9ºC)  13.4ºC   10.9ºC  С
2м/с (4м/с) 5/105/10
(1.5-2km)
              
5/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Разкъсана (5/10) средна облачност, слаб С вятър.
23.04.
2008
Син. обоб.12.2ºC11.0ºC 7.4ºC---1
м/с
(6.0/8) ---------------------
23.04.
2008
Клим. обоб.10.9ºC13.4ºC 7.4ºC---1
м/с
(5.0/8) ---------------------
23.04.
2008
Пълно обоб.10.7ºC13.4ºC 7.3ºC---1.3
м/с
(4.5/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
24.04.
2008
02:27(9.8ºC)  10.9ºC   9.7ºC  З
4м/с (7м/с) 7-8/102-3/10
(1-1.5km)
       
3/104/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8 
7/10 средна и ниска облачност, слаб до умерен З вятър.
08:27(10.1ºC)  10.2ºC   9.2ºC  СЗ
4м/с (7м/с) 9/102-3/10
(1-1.5km)
       
2/108/10
Валежи, видими от станцията, достигащи повърхността, на >5 km от станцията Облачност > 4/8 
Облачно с незначителни просвети, слаб до умерен СЗ вятър.
17:4712ºC С
2м/с (5м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
Ръмеж с прекъсване, слаб в момента Облачност > 4/8  Дъжд (вкл. замр.) 
Плътна, нееднородна ниска облачност, слаб ръмеж, слаб С вятър.
18:27(11ºC)  13ºC   9.2ºC  С
2м/с (4м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
Обложен ръмеж/снежни зърна в станцията през посл. час, но не и в момента Ръмеж (вкл. замр.)  Облачност > 4/8 
Плътна ниска облачност, слаб С вятър.
23:27(9ºC)  11ºC   9ºC  СЗ
2м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Плътна ниска облачност, слаб СЗ вятър.
24.04.
2008
Син. обоб.10.2ºC11ºC 9ºC---3
м/с
(7.3/8) ---------------------
24.04.
2008
Пълно обоб.10.4ºC13ºC 9ºC---2.8
м/с
(7.4/8) ---------------------
25.04.
2008
08:27(9.7ºC)  9.7ºC   8.1ºC  ---
0м/с (3м/с) 9/104/10
(0.6-1km)
       
4/106/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Облачно с незн. просвети (средна и ниска), тихо.
18:57(12.8ºC) СИ
3м/с (4м/с) 9/106/10
(0.6-1km)
       
6/104/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно (бързо развила се конв. обл.) с незн. просвети, слаб СИ вятър.
22:27(8.6ºC)  12.8ºC   8.6ºC  ---
0м/с (4м/с) 7-8/102-3/10
(1-1.5km)
       
3/105/10
Краткотраен дъжд в станцията през посл. час, но не и в момента Краткотр. превал.  ~1.0 мм

8/10 средна и ниска облачност, тихо.
25.04.
2008
Клим. обоб.9ºC12.8ºC 8.1ºC---0
м/с
(6.5/8) ---------------------
25.04.
2008
Пълно обоб.10.4ºC12.8ºC 8.1ºC---1
м/с
(6.7/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
26.04.
2008
06:37(5.1ºC)  8.6ºC   4.5ºC  ИЮИ
1м/с (3м/с) 9/102-3/10
(1-1.5km)
       
2/107/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 
Облачно с просвети, съвсем слаб ИЮИ вятър.
12:02(12.0ºC)  12.3ºC   5.1ºC  СИ
5м/с (8м/с) 6/106/10
(1-1.5km)
       
5/100/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Разкъсана (6/10), предимно конвективна (ср. разв.) облачност, слаб до умерен СИ вятър.
14:27(13.2ºC)  14.2ºC   11.6ºC  СИ
5м/с (7м/с) 7-8/102-3/10
(1-1.5km)
       
2/106/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
8/10 средна (+ незн. мощна конвективна) облачност, слаб до умерн СИ вятър.
15:27(13.3ºC)  13.4ºC   13.0ºC  СИ
6м/с (8м/с) 9/104/10
(1-1.5km)
       
4/105/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (конв. и средна), умерен СИ вятър.
18:27(11.6ºC)  13.5ºC   11.6ºC  СИ
5м/с (8м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
0/1010/10
Валежи, видими от станцията, недостигащи повърхността (вирга) Облачност > 4/8 
Облачно (плътна средна облачност), слаб до умерен СИ вятър.
20:47(8.9ºC)  11.6ºC   8.9ºC  ---
0м/с (7м/с) 9/102-3/10
(1-1.5km)
       
2/107/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Облачно с просвети, вятърът стихна.
26.04.
2008
Син. обоб.11.4ºC14.2ºC 5.1ºC---3.3
м/с
(6.0/8) ---------------------
26.04.
2008
Пълно обоб.10.7ºC14.2ºC 4.5ºC---3.7
м/с
(6.7/8) ---------------------
27.04.
2008
00:12(6.8ºC)  8.9ºC   6.7ºC  СЗ
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Плътна средна облачност, съвсем слаб СЗ вятър.
03:07(7.0ºC)  7.7ºC   6.8ºC  ЗСЗ
1м/с (2м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
0/1010/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Плътна, пред. средна облачност, съвсем слаб ЗСЗ вятър.
08:47(9.4ºC)  9.4ºC   6.6ºC  ---
1м/с (2м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
1/109/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Облачно (предимно леко прозираща средна), съвсем слаб вятър.
11:42(14.7ºC)  14.8ºC   9.4ºC  ССИ
2м/с (3м/с) 10/104/10
(1-1.5km)
4/101/105/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Непрек. пелена от висока + разк. (предимно конв.) облачност, слаб ССИ вятър.
13:5714.5ºC ССИ
4м/с (7м/с) 10/104/10
(1-1.5km)
4/104/102/10
Валежи, видими от станцията, достигащи повърхността, на >5 km от станцията Облачност > 4/8 
Облачно (от вс. етажи), слаб до умерен ССИ вятър.
15:27(14.4ºC)  15.4ºC   13.4ºC  С
3м/с (7м/с) 9/101/10
(1-1.5km)
1/104/104/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (пред. вис. и средна), слаб С вятър.
18:0714.0ºC ЗСЗ
2м/с (5м/с) 9/101/10
(1-1.5km)
0/102/107/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Почти непрекъсната пелена от висока (+ незн. средна) облачност, слаб ЗСЗ вятър.
19:5713.0ºC СИ
1м/с (2м/с) 9/109/10
(1.5-2km)
       
9/101/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно (пред. плътна средна) със съвсем незн. просвети, съвсем слаб СИ вятър.
22:27(10.0ºC) ---
0м/с (2м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Плътна средна облачност, тихо.
27.04.
2008
Син. обоб.11.3ºC14.8ºC 6.6ºC---1.5
м/с
(7.8/8) ---------------------
27.04.
2008
Клим. обоб.11ºC15.4ºC 6.6ºC---1.3
м/с
(7.7/8) ---------------------
27.04.
2008
Пълно обоб.11.5ºC15.4ºC 6.6ºC---1.7
м/с
(7.7/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
28.04.
2008
00:27(9.5ºC) ЮЗ
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 
Плътна средна облачност, съвсем слаб ЮЗ вятър.
08:07(9.8ºC)  10.0ºC   8.4ºC  ЗСЗ
3м/с (5м/с) 7-8/102-3/10
(>2.5km)
       
2/106/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
8/10, предимно висока (+ незн. средна) облачност, слаб ЗСЗ вятър.
10:07(12.6ºC)  12.6ºC   9.8ºC  ЗСЗ
3м/с (6м/с) 5/101/10
(1.5-2km)
       
1/104/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 
Разкъсана (4/10) средна, висока и конвективна (ср. разв.) облачност, слаб ЗСЗ вятър.
11:57(11.9ºC)  15.5ºC   11.9ºC  ЗСЗ
7м/с (10м/с) 9/106/10
(1.5-2km)
       
6/103/10
Краткотр. дъжд – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час Облачност > 4/8  ~0.1 мм

Облачно с просвети, слаб краткотраен валеж, умерен ЗСЗ вятър.
14:42(16.9ºC)  16.9ºC   11.9ºC  ЗСЗ
4м/с (6м/с) 9/102-3/10
(1.5-2km)
2/101/106/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Краткотр. превал.  Облачност > 4/8  ~0.1 мм

9/10, пред. висока (+ незн. мощна конв. и средна) облачност, видими валежи, предимно слаб ЗСЗ вятър.
15:57(17.0ºC)  18.0ºC   16.8ºC  СЗ
4м/с (6м/с) 6/104/10
(1.5-2km)
4/101/101/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 
Разкъсана (6/10), предимно конвективна облачност, предимно слаб СЗ вятър.
18:5715.0ºC З
3м/с (5м/с) 9/101/10
(1.5-2km)
1/107/101/10
Валежи, видими от станцията, недостигащи повърхността (вирга) Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (средна от разп. се конв.), вирга, слаб З вятър.
20:17(13.0ºC) ЗСЗ
3м/с (5м/с) 9/102-3/10
(1.5-2km)
2/106/101/10
Валежи, видими от станцията, недостигащи повърхността (вирга) Облачност > 4/8 
Облачно с незначителни просвети (пред. средна + конв. и вис.), слаб ЗСЗ вятър.
22:37(9.5ºC)  13.0ºC   9.5ºC  З
2м/с (4м/с) 9/107-8/10
(1.5-2km)
       
7/102/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
Облачно с просвети (пред. средна + нез. висока), слаб З вятър.
28.04.
2008
Син. обоб.13.9ºC16.9ºC 11.9ºC---4.7
м/с
(7.0/8) ---------------------
28.04.
2008
Клим. обоб.11.5ºC18.0ºC 8.4ºC---3
м/с
(6.0/8) ---------------------
28.04.
2008
Пълно обоб.12.8ºC18.0ºC 8.4ºC---3.3
м/с
(6.4/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
29.04.
2008
04:57(4.0ºC)  9.7ºC   4.0ºC  ЮИ
1м/с (3м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
              
0/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8 
Почти напълно ясно, съвсем слаб ЮИ вятър.
10:37(12.8ºC)  12.8ºC   3.0ºC  ---
0м/с (2м/с) 4/101/10
(1.5-2km)
       
1/103/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
Разкъсана (4/10) средна (+ съвсем незн. равиваща се конв.) облачност, тихо.
12:42(15.1ºC)  17.1ºC   12.8ºC  ЗСЗ
6м/с (9м/с) 7-8/106/10
(1-1.5km)
       
6/102/10
Краткотр. дъжд – слаб, без гръмотевична буря в мом. или през посл. час Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8 
Значителна (8/10) мощна конвективна облачност, слаб краткотраен дъжд, умерен ЗСЗ вятър.
15:27(17.8ºC)  17.8ºC   13.7ºC  ЗЮЗ
3м/с (9м/с) 6/101/10
(1.5-2km)
0/104/102/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Краткотр. превал.  Облачност > 4/8  ~0 мм

Разкъсана (6/10), предимно средна и вис. облачност, слаб ЗЮЗ вятър.
18:2716.5ºC ЗСЗ
4м/с (6м/с) 7-8/101/10
(1.5-2km)
       
1/106/10
Валежи, видими от станцията, недостигащи повърхността (вирга) Облачност > 4/8 
7/10, предимно средна (+ съвсем незн. конв. облачност), слаб ЗСЗ вятър.
20:12(15.6ºC)  15.6ºC  ---
0м/с (4м/с) 7-8/102-3/10
(1.5-2km)
       
2/106/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8 
8/10 пред. висока (+ незн. средна) облачност, вятърът стихна.
22:42(11.4ºC)  15.6ºC   11.2ºC  И
1м/с (2м/с) 9/105/10
(0.6-1km)
       
5/104/10
Валежи, достигащи повърхността на <5 km, но не и в самата станция Облачност > 4/8 
Облачно с незн. просвети, близки валежи, съвсем слаб И вятър.
29.04.
2008
Клим. обоб.13.5ºC17.8ºC 11.2ºC---2
м/с
(6.0/8) ---------------------
29.04.
2008
Пълно обоб.13.3ºC17.8ºC 3.0ºC---2.1
м/с
(4.9/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
30.04.
2008
07:12(5.6ºC)  11.5ºC   5.1ºC  ЮИ
1м/с (2м/с) 7-8/101/10
(2-2.5km)
       
1/107/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Краткотр. превал.  Облачност <= и > 4/8  ~0.2 мм

8/10, тънка пелена от вис. (+ съвсем незн. средна) облачност, съвсем слаб ЮИ вятър.
09:57(12.6ºC)  12.6ºC   5.6ºC  ЮИ
2м/с (3м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
              
1/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8  18км
Слънчево със съвсем незн. средна облачност, слаб ЮИ вятър.
11:57(16.6ºC)  16.6ºC   12.6ºC  ЮИ
2м/с (3м/с) 2-3/102-3/10
(1-1.5km)
              
2/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  26км
Незначителна (2/10) конвективна (ср. развитие) облачност, слаб ЮИ вятър.
14:12(20.8ºC)  20.8ºC   16.6ºC  ИСИ
2м/с (3м/с) 2-3/102-3/10
(1.5-2km)
       
2/101/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
Незначителна конвективна и средна облачност, слаб ЮИ вятър.
17:0718.5ºC И
2м/с (6м/с) 9/102-3/10
(1.5-2km)
       
3/107/10
Валежи, достигащи повърхността на <5 km, но не и в самата станция Облачност > 4/8 
Облачно със съвсем незн. просвети, близки валежи, слаб И вятър.
19:57(15.3ºC)  20.9ºC   15.3ºC  ---
0м/с (4м/с) 6/101/10
(1.5-2km)
1/104/101/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  30км
Разкъсана (6/10), намал., пред. средна облачност, вятърът стихна.
23:07(10.4ºC)  15.3ºC   10.3ºC  И
1м/с (2м/с) 9/101/10
(1.5-2km)
       
1/108/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
0.4 хПа
Облачно с просвети (пред. увел. се средна), съвсем слаб И вятър.
30.04.
2008
Пълно обоб.14.3ºC20.9ºC 5.1ºC---1.4
м/с
(4.3/8) ---------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.Атм. нал. тенд.
ОбщоКлим. обоб.11.3ºC25.2ºC 4.2ºC---1.8
м/с
(6.2/8) ---------------------
ОбщоСин. обоб.13.4ºC26.8ºC 4.4ºC---2.3
м/с
(5.9/8) ---------------------
ОбщоПълно обоб.11.8ºC29.5ºC 0.2ºC---2
м/с
(6.1/8) ---------------------