Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Дианабад-1   МЕСЕЦ: Декември (1-31)   ГОДИНА: 2007   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
01.12.
2007
05:57(0.4ºC)  0.2ºC  З
5м/с (9м/с) 1/101/10
(1-1.5km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Дъжд (вкл. замр.)  Облачност <= и > 4/8 

Съвсем незн. средна облачност, добра видимост, слаб до умерен З вятър.
07:27(0.8ºC)  0.2ºC  З
3м/с (7м/с) 1/101/10
(1-1.5km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 

Съвсем незначителна облачност, слаб З вятър.
11:27(4.8ºC)  0.8ºC  З
5м/с (9м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 

Слънчево, със съвсем незн. средна и конв. облачност, слаб до умерен З вятър.
14:27(8.2ºC) ЗСЗ
4м/с (7м/с) 7-8/107-8/10
(2-2.5km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 

Значителна (7-8/10), увеличаваща се средна облачност, слаб ЗСЗ вятър.
16:12(6.6ºC)  8.5ºC  СЗ
3м/с (7м/с) 6/106/10
(2-2.5km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 

Разкъсана, бавно намаляваща средна облачност, слаб СЗ вятър.
17:57(3.0ºC) ЗСЗ
1м/с (6м/с) 0/10
                     
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8 

64%
Облачността намаля до напълно ясно, вятърът отслабна значително (1 м/с).
21:27(-0.6ºC)  -0.6ºC  ---
1м/с (2м/с) 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 

85%
Ясно, съвсем слаб вятър.
01.12.
2007
Клим. обоб.2ºC-99.9ºC -0.6ºC------2.7
м/с
(2.3/8) ---------------85%
01.12.
2007
Пълно обоб.3.3ºC8.5ºC -0.6ºC------3.1
м/с
(2.0/8) ---------------74.5%
02.12.
2007
02:27(-2.2ºC)  -2.3ºC  ---
1м/с 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 

Ясно, съвсем слаб вятър.
08:07(-2.8ºC)  -3.0ºC  ---
0м/с 1/100/10
              
Димка Облачност <= 4/8 
5км
Почти напълно ясно (съвсем незн. вис. обл.), намал. видимост (5 км), тихо.
12:27(5.1ºC)  -2.8ºC  ---
0м/с 2-3/100/10
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
12км
73%
Облаците са резултат от разтичане на самолетни следи.
Слънчево, незначителна висока облачност, тихо.

14:27(7.7ºC) ---
0м/с 7-8/100/10
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8 

58%
Слънчево, със знач. по кол. тънка, неравном. пелена от вис. облачност, тихо.
16:27(6.2ºC)  8.5ºC  ---
0м/с 2-3/100/10
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 

65%
Незначителна (2-3/10) висока облачност, тихо.
17:30(3.7ºC) ---
0м/с 4/100/10
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 

Тъмната облачност на хоризонта е малко по-плътна и по-ниска пересто-купеста, вече попаднала в сянката на Земята...
Разкъсана (4/10) висока облачност, тихо.

21:27(0.8ºC)  8.5ºC  ---
1м/с 9/100/10
              
Димка

86%
Облачно с просвети (висока облачност), съвсем слаб вятър.
02.12.
2007
Син. обоб.1.7ºC8.5ºC -3.0ºC------0
м/с
(1.5/8) ---------------65%
02.12.
2007
Клим. обоб.3.1ºC8.5ºC 99.9ºC------0.5
м/с
(6.5/8) ---------------76.7%
02.12.
2007
Пълно обоб.2.6ºC8.5ºC -3.0ºC------0.3
м/с
(3.0/8) ---------------70.5%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
03.12.
2007
02:42(-0.7ºC)  -0.7ºC  ---
0м/с 1/100/10
              
Димка Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8 
6км
93%
Почти напълно ясно, намалена видимост (6 км) тихо.
07:57(-1.8ºC) ---
0м/с 1/100/10
              
Димка Облачност <= 4/8 
2.5км
Слънчево, със съвсем незначителна висока облачност, димка (2.5 км), тихо.
18:128.4ºC (8.4ºC) 1.0ºC ИЮИ
3м/с (5м/с) 10/101/10
(1-1.5km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

60%
Облачно (предимно средна облачност), слаб ИЮИ вятър.
20:579.0ºC  10.5ºC  ИСИ
4м/с (6м/с) 10/104/10
(1-1.5km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

Облачно (средна и ниска облачност), слаб ИСИ вятър.
22:57(7.4ºC) И
4м/с (6м/с) 10/107-8/10
(1-1.5km)
       
Обложен ръмеж/снежни зърна в станцията през посл. час, но не и в момента Облачност > 4/8 

Облачно (ниска и средна облачност), слаб ръмеж през посл. час, слаб И вятър.
03.12.
2007
Син. обоб.2.8ºC---------2
м/с
(4.5/8) ------------------
03.12.
2007
Клим. обоб.5.4ºC10.5ºC 99.9ºC------2
м/с
(4.5/8) ------------------
03.12.
2007
Пълно обоб.4.5ºC10.5ºC -0.7ºC1ºC---2.2
м/с
(5.2/8) ---------------76.5%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
04.12.
2007
02:57(7.3ºC)  9.5ºC   6.2ºC  ИСИ
3м/с (6м/с) 10/105/10
(1-1.5km)
       
Ръмеж с прекъсване, слаб в момента Облачност > 4/8 

56%
Облачно (средна и ниска облачност), слаб ИСИ вятър.
08:27(6.2ºC)  6.2ºC  СЗ
4м/с (6м/с) 10/107-8/10
(0.2-0.3km)
       
Дъжд с прекъсване – умерен в момента Облачност > 4/8 
4км
95%
Облачно, умерен валеж от дъжд (започнал в посл. час), слаб СЗ вятър.
18:273.2ºC (3.2ºC) -3.0ºC ЗСЗ
5м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8 

64%
Плътна ниска облачност, слаб до умерен ЗСЗ вятър.
21:27(2.5ºC) СЗ
5м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

Плътна ниска облачност, слаб до умерен СЗ вятър.
04.12.
2007
Пълно обоб.4.8ºC9.5ºC 6.2ºC-3ºC---4.3
м/с
(8.0/8) ---------------71.7%
05.12.
2007
02:57(2.1ºC)  2.6ºC   2.0ºC  ЗСЗ
4м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Дъжд или ръмеж със сняг – слаб в момента Облачност > 4/8  Сняг/дъжд + сн./л. дъжд 
10км
Сняг и дъжд, слаб в момента, слаб до умерен ЗСЗ вятър.
08:27(1.3ºC)  2.2ºC   1.2ºC  З
3м/с (6м/с) 10/1010/10
(0.2-0.3km)
              
Сняг без прекъсване – умерен в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд 
3.5км
Умерен валеж от сняг, намалена видимост (3,5 км), слаб З вятър.
18:57(2.3ºC) ---
5м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 

Плътен, равномерен слой от ниска облачност, слаб до умерен З вятър.
22:42(1.9ºC) З
4м/с (7м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8 

Плътен, равномерен слой от ниска облачност, слаб до умерен З вятър.
05.12.
2007
Пълно обоб.1.9ºC2.6ºC 1.2ºC------4
м/с
(8.0/8) ------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
06.12.
2007
02:57(1.4ºC) ЗСЗ
5м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
Сняг без прекъсване – слаб в момента Облачност > 4/8  Сняг/дъжд + сн./л. дъжд 
4км
Предимно слаб валеж от сняг, слаб до умерен ЗСЗ вятър.
09:57(2.2ºC)  1.2ºC  З
4м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
Сняг с прекъсване – слаб в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8 

Плътна ниска облачност, съвсем слаб снеговалеж, слаб до умерен З вятър.
14:272.5ºC З
5м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
Ръмеж с прекъсване, слаб в момента Облачност > 4/8 

Плътна ниска облачност, съвсем слаб ръмеж, слаб до умерен З вятър.
18:27(2.5ºC) З
5м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

68%
Плътен, равном. слой от ниска облачност, слаб до умерен З вятър.
21:27(2.5ºC)  2.7ºC  З
4м/с 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

Плътен равномерен слой от ниска облачност, предимно слаб З вятър.
06.12.
2007
Клим. обоб.2.5ºC2.7ºC 99.9ºC------4.5
м/с
(8.0/8) ------------------
06.12.
2007
Пълно обоб.2.2ºC2.7ºC 1.2ºC------4.6
м/с
(8.0/8) ---------------68%
07.12.
2007
02:37(2.2ºC) З
4м/с (6м/с) 9/109/10
(1-1.5km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 

Облачно (ниска облачност) с незнач. просвети, предимно слаб З вятър.
07:57(0.6ºC)  0.6ºC  ЗСЗ
2м/с (7м/с) 6/101/10
(>2.5km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 

Разкъсана, предимно висока облачност, слаб ЗСЗ вятър.
21:42(-1.0ºC)  9.0ºC   -1.1ºC  ---
1м/с 0/10
                     
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 

87%
Ясно, съвсем слаб вятър.
07.12.
2007
Клим. обоб.-0.5ºC9.0ºC -1.1ºC------1.5
м/с
(2.5/8) ---------------87%
07.12.
2007
Пълно обоб.0.6ºC9.0ºC -1.1ºC------2.3
м/с
(4.0/8) ---------------87%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
08.12.
2007
03:57(-2.6ºC)  -2.8ºC  ---
0м/с (1м/с) 0/10
                     
Димка Облачност <= 4/8 
5км
93%
Ясно и тихо, димка.
10:27(0.6ºC)  -3.2ºC  ---
0м/с XX
                     
Мъгла, небето не се вижда, отслабваща през посл. час Облачност <= 4/8  Мъг./пуш./ом. (<1км) 
0.6км
Мъгла (0,6 км), тихо.
12:07(2.2ºC) ---
1м/с 9/100/10
              
Мъгла в станцията през посл. час, но не и в момента Мъг./пуш./ом. (<1км) 
2.5км
89%
Почти непрек. пелена от висока облачност, мъглата се раздигна (2,5 км), съвсем слаб вятър.
14:37(4.2ºC)  4.7ºC   0.6ºC  ---
0м/с (1м/с) 9/109/10
(>2.5km)
              
Димка Облачност > 4/8 
2км
81%
Облачно с просвети (предимно проз. ср. облачност), силна димка (2 км), тихо.
16:57(3.0ºC)  4.7ºC  ---
0м/с 10/107-8/10
(>2.5km)
       
Димка Облачност > 4/8 
2.5км
Облачно (средна и висока облачност), силна димка (2,5 км), тихо.
23:20(2.5ºC) ---
0м/с 10/1010/10
(2-2.5km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
4км
84%
Облачно, димка, тихо.
08.12.
2007
Син. обоб.1.8ºC4.7ºC -3.2ºC------0
м/с
(8.0/8) ------------------
08.12.
2007
Пълно обоб.1.7ºC4.7ºC -3.2ºC------0.2
м/с
(6.3/8) ---------------86.8%
09.12.
2007
02:47(0.5ºC)  0.5ºC  ---
0м/с 2-3/102-3/10
(2-2.5km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 
1.2км
92%
Незначителна облачност, силна димка (1,2 км), тихо.
06:12(-1.2ºC)  -1.2ºC  ---
0м/с 6/105/10
(>2.5km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  Облачност <= и > 4/8 
1.3км
Разкъсана, предимно средна облачност, силна димка (1,3 км), тихо.
12:27(4.9ºC)  4.9ºC   -1.3ºC  И
3м/с (5м/с) 9/101/10
(0.2-0.3km)
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8 

77%
Облачно с просвети (обл. от вс. ет.: н. 1/10, ср. 4/10, вис. 4/10), слаб И вятър.
14:57(5.6ºC) ---
2м/с (4м/с) 10/1010/10
(1-1.5km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 

Плътна ниска облачност, слаб вятър от ИСИ.
17:57(4.4ºC) И
2м/с (4м/с) 10/1010/10
(0.2-0.3km)
              
Ръмеж без прекъсване, умерен в момента Облачност > 4/8  Ръмеж (вкл. замр.) 
2км
93%
Мрачно, слаб до умерен ръмеж, намалена видимост (2 км), слаб И вятър.
21:57(4.6ºC) ---
0м/с (3м/с) 10/1010/10
              
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Ръмеж (вкл. замр.) 
6км
Слаб ръмеж без прекъсване, намалена видимост (6 км), тихо.
09.12.
2007
Клим. обоб.4.9ºC---------1
м/с
(8.0/8) ------------------
09.12.
2007
Пълно обоб.3.1ºC4.9ºC -1.3ºC------1.2
м/с
(6.3/8) ---------------87.3%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
10.12.
2007
02:57(4.9ºC)  5.0ºC   4.6ºC  ---
0м/с (1м/с) 10/1010/10
(0.2-0.3km)
              
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Ръмеж (вкл. замр.)  Дъжд (вкл. замр.) 
3км
Умерен дъжд без прекъсване, намалена видимост (3 км), тихо.
08:12(4.5ºC)  5.0ºC   4.4ºC  ---
0м/с 10/1010/10
(0.2-0.3km)
              
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.)  Ръмеж (вкл. замр.) 
2.5км
Плътна ниска (< 300 м) облачност, слаб ръмеж, намалена видимост (2,5 км), тихо.
18:27(6.2ºC)  8.5ºC   4.5ºC  ---
2м/с (5м/с) 9/107-8/10
(0.3-0.6km)
       
Краткотраен дъжд в станцията през посл. час, но не и в момента Облачност > 4/8  Краткотр. превал. 

87%
Облачно с просвети (пред. ниска облачност), слаб вятър.
23:12(3.2ºC)  3.2ºC  ---
1м/с (2м/с) 5/101/10
(1-1.5km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 

Разкъсана облачност (5/10), съвсем слаб ЮИ вятър.
10.12.
2007
Син. обоб.3.9ºC5.0ºC 3.2ºC------0.5
м/с
(6.0/8) ------------------
10.12.
2007
Пълно обоб.4.7ºC8.5ºC 3.2ºC------0.8
м/с
(6.8/8) ---------------87%
11.12.
2007
02:37(0.8ºC)  0.8ºC  ---
1м/с 1/101/10
(2-2.5km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8 

Съвсем незн, средна облачност, съвсем слаб вятър.
08:17(-0.2ºC)  -1.0ºC  И
2м/с (3м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8 
50км
Съвсем незначителна средна (лещовидна) облачност, слаб И вятър.
13:279.5ºC 7-8/102-3/10
(1-1.5km)
       
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8 

Значителна (увеличаваща се), предимно средна облачност, тихо.
11.12.
2007
Пълно обоб.3.4ºC-99.9ºC -1.0ºC------1.5
м/с
(2.7/8) ------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
12.12.
2007
02:57(4.6ºC) ---
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

Слоеста облачност 10/10, съвсем слаб ЗСЗ вятър.
08:27(4.4ºC)  4.6ºC   4.2ºC  ---
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(1-1.5km)
              
Ръмеж без прекъсване, слаб в момента Ръмеж (вкл. замр.)  Дъжд (вкл. замр.) 

Плътна слоеста облачност, слаб ръмеж, съвсем слаб И вятър.
19:27(4.6ºC)  6.2ºC   4.4ºC  ИЮИ
2м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Ръмеж без прекъсване, слаб в момента Ръмеж (вкл. замр.) 

22:57(3.8ºC) ---
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Ръмеж (вкл. замр.)  Дъжд (вкл. замр.) 

Плътна ниска облачност, слаб дъжд без прекъсване, съвсем слаб вятър.
12.12.
2007
Син. обоб.4.2ºC6.2ºC 4.4ºC------1.5
м/с
(8.0/8) ------------------
12.12.
2007
Пълно обоб.4.4ºC6.2ºC 4.2ºC------1.3
м/с
(8.0/8) ------------------
13.12.
2007
02:42(3.8ºC) С
2м/с (3м/с) 9/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Ръмеж без прекъсване, слаб в момента Дъжд (вкл. замр.)  Ръмеж (вкл. замр.) 

Плътна ниска облачност, слаб С вятър.
08:27(3.0ºC)  4.0ºC   3.0ºC  ССИ
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Ръмеж (вкл. замр.)  Облачност > 4/8 

Плътна слоесто-купеста облачност, съвсем слаб ССИ вятър.
20:270.5ºC ЗСЗ
6м/с (9м/с) 6/101/10
(1-1.5km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Краткотр. превал.  Облачност > 4/8 

Разкъсана облачност, умерен ЗСЗ вятър.
13.12.
2007
Пълно обоб.2.4ºC4.0ºC 3.0ºC------3
м/с
(6.7/8) ------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
14.12.
2007
02:27(-2.3ºC) ЗСЗ
6м/с (9м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
                     
Сняг с прекъсване – слаб в момента Облачност > 4/8 
8км
60%
Облачно, слаб снеговалеж, намалена видимост, умерен ЗСЗ вятър.
08:27(-4.2ºC)  -5.5ºC  9/109/10
(0.3-0.6km)
              
Валежи, достигащи повърхността на <5 km, но не и в самата станция Краткотр. превал.  Облачност > 4/8  1см

19:27(-5.0ºC)  -5.0ºC  СИ
1м/с (6м/с) 10/105/10
(>2.5km)
       
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8 

Пелена от уплътняваща се висока и средна облачност, съвсем слаб СИ вятър.
21:27(-4.8ºC)  -0.2ºC   -5.3ºC  ---
1м/с (5м/с) 9/102-3/10
(1-1.5km)
       
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 

Облачно с просвети, съвсем слаб ЮИ вятър.
14.12.
2007
Пълно обоб.-4.1ºC-0.2ºC -5.5ºC------2.7
м/с
(7.5/8) ------------1
см
60%
15.12.
2007
03:17(-4.8ºC) 10/1010/10
(2-2.5km)
              
Сняг с прекъсване – слаб в момента Облачност > 4/8 

Слаб обложен снеговалеж, слаб ИЮИ вятър.
09:57(-3.2ºC)  -5.0ºC  ИЮИ
4м/с (6м/с) 10/1010/10
(2-2.5km)
              
Сняг без прекъсване – умерен в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  2см

Предимно умерен снеговалеж, намал. видимост (2,5 км), слаб ИЮИ вятър.
19:42(-2.8ºC)  -1.5ºC  И
2м/с (6м/с) 10/1010/10
(1-1.5km)
              
Сняг с прекъсване – слаб в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8 

67%
Отново започна слаб снеговалеж, слаб И вятър.
21:27(-3.2ºC) ИЮИ
3м/с (5м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
Сняг без прекъсване – слаб в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  4см

Слаб (умерен през посл. час) снеговалеж, отслабващ, слаб ИЮИ вятър.
15.12.
2007
Пълно обоб.-3.5ºC-1.5ºC -5.0ºC------3
м/с
(8.0/8) ------------3
см
67%
16.12.
2007
02:27(-3.0ºC)  -2.8ºC   -3.2ºC  И
1м/с (3м/с) 9/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  4см

Плътна ниска облачност, съвсем слаб И вятър.
07:27(-3.0ºC)  -2.7ºC   -3.1ºC  ---
0м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Сняг без прекъсване – умерен в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  6см
2.5км
Слаб до умерен сняг, намалена видимост (2,5 км), тихо.
12:27-0.6ºC (0.4ºC)  -3.0ºC  ---
1м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  6см
14км
66%
Облачно (с признаци за разкъсване), съвсем слаб вятър.
14:27(-0.9ºC)  -0.2ºC  З
2м/с (3м/с) 7-8/107-8/10
(0.6-1km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  6см

65%
Значителна (8/10) ниска обл., увел. се след изв. намаление, слаб З вятър.
18:27(-2.5ºC) З
3м/с (5м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  5см

Облачно (плътен, почти равномерен слой ниска обл.), слаб З вятър.
21:27(-3.2ºC)  -3.2ºC  З
2м/с (4м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  5см

Плътна, неравномерен слой ниска облачност, слаб З вятър.
16.12.
2007
Клим. обоб.-2.6ºC-0.2ºC -3.2ºC------1.3
м/с
(7.3/8) ------------5.7
см
65%
16.12.
2007
Пълно обоб.-2.2ºC-0.2ºC -3.2ºC------1.5
м/с
(7.5/8) ------------5.3
см
65.5%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
17.12.
2007
02:02(-4.8ºC) СЗ
2м/с (3м/с) 2-3/101/10
(0.3-0.6km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  5см

Облачността се разкъса и намаля до незн. (3/10), слаб СЗ вятър.
08:57(-3.6ºC)  -6.4ºC  ---
1м/с (2м/с) 9/101/10
(1-1.5km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8 

Облачно с незн. просвети, съвсем слаб И вятър.
14:12-0.5ºC И
2м/с (3м/с) 9/101/10
(0.6-1km)
       
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8 

Облачно с просвети, слаб И вятър.
18:57-2.6ºC (-2.6ºC)  0.5ºC  И
2м/с (4м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  3см

65%
Плътна ниска облачност, слаб И вятър.
22:57(-2.7ºC) ИСИ
3м/с (4м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

Плътна ниска облачност, слаб ИСИ вятър.
17.12.
2007
Син. обоб.-2.7ºC---------2.3
м/с
(5.7/8) ------------5
см
---
17.12.
2007
Пълно обоб.-2.8ºC0.5ºC -6.4ºC------2
м/с
(6.4/8) ------------4
см
65%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
18.12.
2007
02:07(-2.8ºC) ИСИ
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

70%
Плътна ниска облачност, съвсем слаб ИСИ вятър.
07:57(-4.0ºC)  -4.0ºC  СИ
2м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  3см
10км
Плътна, равномерна ниска облачност, слаб СИ вятър.
21:27(-5.3ºC)  -1.0ºC   -6.0ºC  З
2м/с (4м/с) 7-8/107-8/10
(2-2.5km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност <= и > 4/8 

77%
Значителна (7-8/10), бавно увеличаваща се средна облачност, слаб З вятър.
18.12.
2007
Син. обоб.-3.4ºC-99.9ºC -4.0ºC------1.5
м/с
(8.0/8) ------------3
см
70%
18.12.
2007
Клим. обоб.-4.9ºC-1.0ºC -6.0ºC------2
м/с
(7.0/8) ------------3
см
77%
18.12.
2007
Пълно обоб.-4ºC-1.0ºC -6.0ºC------1.7
м/с
(7.3/8) ------------3
см
73.5%
19.12.
2007
02:42(-4.6ºC)  -5.6ºC  ССЗ
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

72%
Плътна ниска облачност, съвсем слаб ССЗ вятър.
08:17(-4.2ºC)  -4.6ºC  СЗ
2м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  3см
13км
Плътна, равномерна ниска облачност (10/10), слаб СЗ вятър.
18:12(-4.0ºC)  -1.3ºC  З
5м/с (7м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8  3см

Облачността отново се увеличи до 10/10 (ниска, макар засега тънка), слаб до умерен З вятър.
21:57(-3.8ºC)  -3.7ºC   -4.0ºC  З
4м/с (6м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  3см

77%
Равномерен слой от ниска облачност, слаб до умерен З вятър.
19.12.
2007
Пълно обоб.-4.2ºC-1.3ºC -5.6ºC------3
м/с
(8.0/8) ------------3
см
74.5%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
20.12.
2007
01:57(-4.1ºC)  -3.8ºC   -4.2ºC  З
4м/с (7м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  3см

Равномерен слой ниска облачност, слаб до умерен З вятър.
08:07(-4.2ºC)  -3.9ºC   -4.3ºC  З
3м/с (6м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  3см
11км
Почти еднороден слой ниска облачност, слаб З вятър.
19:27(-5.4ºC) З
3м/с (7м/с) 9/109/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8  3см

78%
Облачно с просвети (увел. се, все още прозираща, ниска облачност), слаб З вятър.
21:27(-5.0ºC)  -5.0ºC   -5.5ºC  З
3м/с (6м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  3см

75%
Плътна, равномерна ниска облачност, слаб З вятър.
20.12.
2007
Син. обоб.-4.6ºC-3.8ºC -4.3ºC------3.3
м/с
(7.7/8) ------------3
см
78%
20.12.
2007
Пълно обоб.-4.7ºC-3.8ºC -5.5ºC------3.3
м/с
(7.8/8) ------------3
см
76.5%
21.12.
2007
02:07(-4.8ºC)  -4.7ºC   -5.2ºC  ЗСЗ
2м/с (5м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  3см

73%
Плътна ниска облачност, слаб ЗСЗ вятър.
08:12(-4.6ºC) З
2м/с (6м/с) 10/1010/10
(0.2-0.3km)
                     
Димка Облачност > 4/8  3см
7км
Еднородна ниска облачност, слаб ЗСЗ вятър.
18:12(-2.2ºC) ССИ
1м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  3см

74%
Еднородна ниска облачност, съвсем слаб ССИ вятър.
21.12.
2007
Син. обоб.-4.7ºC-4.7ºC -5.2ºC------2
м/с
(8.0/8) ------------3
см
73%
21.12.
2007
Пълно обоб.-3.9ºC-4.7ºC -5.2ºC------1.7
м/с
(8.0/8) ------------3
см
73.5%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
22.12.
2007
01:27(-2.9ºC)  -2.9ºC  ---
1м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Димка Облачност > 4/8  3см
6км
Еднородна ниска облачност, димка, съвсем слаб вятър.
03:27(-3.5ºC) СИ
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.2-0.3km)
              
Димка Облачност > 4/8 
3.5км
Равномерен слой ниска облачност, димка (3,5 км), съвсем слаб СИ вятър.
09:57(-3.7ºC)  -4.5ºC  ---
0м/с (1м/с) 10/1010/10
(0.05-0.1km)
              
Димка Облачност > 4/8  Мъг./пуш./ом. (<1км)  3см
1.3км
Равномерна ниска облачност, силна димка (1,3 км), тихо.
12:12(-1.8ºC)  -3.6ºC  ---
0м/с (1м/с) 10/1010/10
(0.1-0.2km)
              
Димка Облачност > 4/8  3см
3км
Равномерен слой ниска облачност, димка (3 км), тихо.
14:27(-1.4ºC)  -1.0ºC  СИ
2м/с (2м/с) 4/104/10
(0.2-0.3km)
              
Димка Облачност > 4/8  3см
2.5км
Разкъсана (4/10), изтъняла слоеста облачност, силна димка (2,5 км), слаб СИ вятър.
15:57(-2.9ºC) 9/109/10
(0.1-0.2km)
              
Димка Облачност <= и > 4/8 

Облачно с просвети (тънка, бавно вплътн. се слоеста облачност), силна димка (1,4 км), тихо.
19:57(-3.3ºC) ---
1м/с XX
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда Облачност > 4/8  3см
0.8км
Слаба нъгла, съвсем слаб вятър.
21:27(-3.2ºC)  -3.4ºC  ---
0м/с (1м/с) XX
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда Мъг./пуш./ом. (<1км)  3см
0.7км
Слаба мъгла (0,7 км), тихо.
22.12.
2007
Син. обоб.-3.1ºC-99.9ºC -2.9ºC------1
м/с
(8.0/8) ------------3
см
---
22.12.
2007
Клим. обоб.-2.6ºC-1.0ºC -3.4ºC------1
м/с
(5.5/8) ------------3
см
---
22.12.
2007
Пълно обоб.-2.8ºC-1.0ºC -4.5ºC------0.7
м/с
(7.3/8) ------------3
см
---
23.12.
2007
02:42(-4.4ºC) ---
0м/с XX
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда Мъг./пуш./ом. (<1км)  3см
0.5км
Мъгла (0,5 км), тихо.
09:57(-4.6ºC)  -5.3ºC  ---
0м/с XX
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда Мъг./пуш./ом. (<1км)  3см
0.9км
Снимката е направена половин час по-късно.
Слаба мъгла (0,9 км, има отложен малко скреж), тихо.

14:27(-1.6ºC) ---
0м/с (1м/с) 10/1010/10
(0.05-0.1km)
              
Димка Мъг./пуш./ом. (<1км)  Облачност > 4/8  3см
2.2км
Тънък, еднороден и леко прозиращ слой от ниска облачност, силна димка (2,2 км), тихо.
21:27(-4.3ºC)  -1.6ºC  ---
0м/с (1м/с) XX
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда Облачност > 4/8  Мъг./пуш./ом. (<1км)  3см
0.6км
Слаба мъгла (0,6 км), отлагаща скреж, тихо.
23.12.
2007
Клим. обоб.-3.4ºC-1.6ºC 99.9ºC------0
м/с
(8.0/8) ------------3
см
---
23.12.
2007
Пълно обоб.-3.7ºC-1.6ºC -5.3ºC------0
м/с
(8.0/8) ------------3
см
---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
24.12.
2007
03:07(-4.9ºC) ---
0м/с XX
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда Мъг./пуш./ом. (<1км)  3см
0.7км
Слаба мъгла (0,7 км), отлагаща скреж, тихо.
08:27(-5.7ºC)  -5.9ºC  ---
0м/с (1м/с) XX
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда Мъг./пуш./ом. (<1км) 

Мъгла (0,4 км), отлагаща скреж, тихо.
24.12.
2007
Пълно обоб.-5.3ºC-99.9ºC -5.9ºC------0
м/с
(8.0/8) ------------3
см
---
25.12.
2007
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.12.
2007
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.12.
2007
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.12.
2007
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
29.12.
2007
16:12(0.3ºC) ---
0м/с 1/101/10
(1-1.5km)
              
Димка Облачност <= 4/8 
9км
Почти напълно ясно, слаба димка, тихо.
21:22(-4.3ºC) ---
0м/с 0/10
                     
Димка Облачност <= 4/8 
5км
Ясно, димка (5 км), тихо.
23:57(-5.4ºC) ---
0м/с 0/10
                     
Димка Облачност <= 4/8 
4км
Ясно, димка (4 км), тихо.
29.12.
2007
Пълно обоб.-3.1ºC---------0
м/с
(0.3/8) ------------------
30.12.
2007
07:07(-5.5ºC)  -8.5ºC  ---
0м/с 10/1010/10
(0.05-0.1km)
              
Димка Облачност <= 4/8  Облачност > 4/8 
1.3км
Прозираща пелена от ниска облачност, силна димка (1,3 км), тихо.
12:27(-2.3ºC) ---
0м/с 6/102-3/10
(0.1-0.2km)
Димка Мъг./пуш./ом. (<1км)  Облачност > 4/8 
5.5км
Разкъсана облачност от всички етажи, димка (5,5 км), тихо.
14:42(-2.2ºC)  -1.8ºC  СИ
1м/с (2м/с) 6/102-3/10
(0.1-0.2km)
       
Димка
4.5км
Съвсем наблизо, в сектора С-СИ-И се вижда (вероятно неразкъсала се) ниска облачност...
Разкъсана висока и ниска облачност, димка (4,5 км), съвсем слаб СИ вятър.

15:27(-2.0ºC)  -1.8ºC  ---
0м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.1-0.2km)
              
Димка Облачност > 4/8 

Уплътняваща се, неравном. и прозр. пелена от ниска облачност, димка (3,5 км), тихо.
19:27(-3.2ºC) СИ
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.05-0.1km)
              
Димка Облачност > 4/8 
1.2км
Плътна ниска облачност, силна димка (1,2 км), съвсем слаб СИ вятър.
21:27(-3.1ºC)  -3.3ºC  ---
0м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.05-0.1km)
              
Димка Облачност > 4/8 
2км
Еднородна ниска облачност, силна димка (2 км), тихо.
30.12.
2007
Клим. обоб.-3.5ºC-1.8ºC -8.5ºC------0.3
м/с
(7.0/8) ------------------
30.12.
2007
Пълно обоб.-3.1ºC-1.8ºC -8.5ºC------0.3
м/с
(7.0/8) ------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
31.12.
2007
04:27(-4.0ºC) ---
1м/с 10/1010/10
(0.05-0.1km)
              
Димка Облачност > 4/8 
1.5км
Равномерна ниска облачност, силна димка (1,5 км), съвсем слаб вятър.
11:12(-2.8ºC)  -4.4ºC  ---
0м/с 10/1010/10
(0.1-0.2km)
              
Снежни зърна (дребен, зърнест сняг), със или без мъгла Облачност > 4/8  Сняг/дъжд + сн./л. дъжд 
2км
Равном. ниска облачност, валеж от снежни зърна, силна димка (2 км), тихо.
16:27(0.0ºC)  0.2ºC  ---
0м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Димка Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8 

Леко нееднороден слой ниска облачност, димка (5 км), тихо.
20:57(-0.8ºC) ---
0м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Димка Облачност > 4/8 
4км
31.12.
2007
Син. обоб.-2.3ºC0.2ºC -4.4ºC------0.3
м/с
(8.0/8) ------------------
31.12.
2007
Пълно обоб.-1.9ºC0.2ºC -4.4ºC------0.3
м/с
(8.0/8) ------------------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
ОбщоКлим. обоб.0ºC10.5ºC -8.5ºC------1.5
м/с
(6.1/8) ------------3.7
см
78.1%
ОбщоСин. обоб.-0.6ºC8.5ºC -5.2ºC------1.3
м/с
(6.7/8) ------------3.4
см
71.5%
ОбщоПълно обоб.-0.4ºC10.5ºC -8.5ºC-1ºC---1.8
м/с
(6.4/8) ------------3.1
см
74.4%