Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Гложене   МЕСЕЦ: Декември (1-31)   ГОДИНА: 2014   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
01.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.12.
2014
13:453.2ºC  3.2ºC   2.2ºC  2.6ºC ИСИ
1м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
Дъжд без прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8 

96%
1021.2 хПа
-1.9 хПа
06.12.
2014
Пълно обоб.3.2ºC3.2ºC 2.2ºC2.6ºC---1
м/с
(8.0/8) ---------------------96%1021.2 хПа---
07.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.12.
2014
07:450.2ºC  2.4ºC   0.2ºC  -0.2ºC 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
13 Сняг без прекъсване – слаб в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  2см

97%
1014.3 хПа
-0.1 хПа
09.12.
2014
Пълно обоб.0.2ºC2.4ºC 0.2ºC-0.2ºC------(8.0/8) ------------------2
см
97%1014.3 хПа---
10.12.
2014
07:450.1ºC  0.8ºC   0ºC  -0.3ºC ---
0м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
13 Димка През посл. час състоянието на небето не се е променило Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  5см

97%
1021.3 хПа
+1.1 хПа
16:451.1ºC  1.7ºC   0.1ºC  0.8ºC ЮЗ
1м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8 

98%
1022.5 хПа
+0.2 хПа
10.12.
2014
Син. обоб.0.6ºC1.7ºC 0ºC0.3ºC---0.5
м/с
(8.0/8) ------------------5
см
97.5%1021.9 хПа---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
11.12.
2014
07:45-2.7ºC  0.8ºC   -2.7ºC  -3.1ºC ЮЮЗ
1м/с 0/10
                     
13 През посл. час не е наблюдавано разв. на обл. Облачност <= 4/8  3см

97%
1021.1 хПа
-0.2 хПа
10:45-2.5ºC  -2.5ºC   -3.2ºC  -2.9ºC ЮЮЗ
1м/с 0/10
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето се вижда Мъг./пуш./ом. (<1км) 
0.2км
97%
1021.2 хПа
+0.1 хПа
11.12.
2014
Син. обоб.-2.6ºC0.8ºC -3.2ºC-3ºC---1
м/с
(0.0/8) ------------------3
см
97%1021.2 хПа---
12.12.
2014
10:452.2ºC  2.2ºC   -0.7ºC  1.2ºC ЮЮЗ
1м/с (2м/с) 0/10
                     
13 През посл. час не е наблюдавано разв. на обл. Облачност <= 4/8  0 мм
3см

93%
1023.1 хПа
+1.6 хПа
13:456.4ºC  6.4ºC   -0.7ºC  3.5ºC ЗЮЗ
2м/с (3м/с) 0/10
                     
13 През посл. час не е наблюдавано разв. на обл. Облачност <= 4/8  0 мм


82%
1023 хПа
-0.1 хПа
12.12.
2014
Син. обоб.4.3ºC6.4ºC -0.7ºC2.4ºC---1.5
м/с
(0.0/8) ------------------3
см
87.5%1023.1 хПа---
13.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
14.12.
2014
07:45-5ºC  -2.5ºC   -5ºC  -5.5ºC ЮЗ
1м/с XX
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда Мъг./пуш./ом. (<1км)  0 мм
1см
0.1км
96%
1024.4 хПа
+0.4 хПа
13:45-1.8ºC  -1.7ºC   -5.2ºC  -2.2ºC ---
0м/с XX
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда Мъг./пуш./ом. (<1км)  0 мм
1см
0.1км
97%
-1.5 хПа
14.12.
2014
Син. обоб.-3.4ºC-1.7ºC -5.2ºC-3.9ºC---0.5
м/с
(8.0/8) ------------------1
см
96.5%1024.4 хПа---
15.12.
2014
07:45-5.1ºC  -2ºC   -5.1ºC  -5.5ºC ЮЗ
0м/с (1м/с) XX
                     
Мъгла, отлагаща скреж, небето не се вижда Мъг./пуш./ом. (<1км)  0 мм
1см
0.1км
97%
+0.3 хПа
10:45-3.9ºC  -3.9ºC   -5.5ºC  -4.4ºC ЮЗ
0м/с 2-3/102-3/10
(0.05-0.1km)
       
Мъгла в станцията през посл. час, но не и в момента Мъг./пуш./ом. (<1км)  0 мм
1см

96%
+0.5 хПа
15.12.
2014
Син. обоб.-4.5ºC-2ºC -5.5ºC-5ºC---0
м/с
(5.0/8) ------------------1
см
96.5%------
16.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.12.
2014
16:451.5ºC  1.7ºC   -0.2ºC  1.2ºC ЮЗ
1м/с XX
                     
Мъгла, небето не се вижда, без видима промяна през посл. час Мъг./пуш./ом. (<1км)  0 мм

0.1км
98%
-0.2 хПа
17.12.
2014
Пълно обоб.1.5ºC1.7ºC -0.2ºC1.2ºC---1
м/с
(8.0/8) ---------------------98%------
18.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
19.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.12.
2014
19:453.6ºC  6.7ºC   2.3ºC  2.1ºC СЗ
2м/с (4м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
       
1 Дъжд без прекъсване – слаб в момента Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  ~0 мм

15км
90%
0 хПа
22:450.7ºC  3.7ºC   0.7ºC  -0.3ºC ЮЗ
0м/с (1м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
       
2 Сняг без прекъсване – слаб в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Дъжд (вкл. замр.)  2.4 мм


93%
-1.2 хПа
26.12.
2014
Син. обоб.2.2ºC6.7ºC 0.7ºC0.9ºC---1
м/с
(8.0/8) ---------------------91.5%------
27.12.
2014
01:450.2ºC  3.7ºC   0.2ºC  -0.5ºC ЮЗ
0м/с 10/1010/10
(0.2-0.3km)
       
13 Сняг без прекъсване – умерен в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  5.4 мм
2см

95%
-1.7 хПа
04:450.1ºC  3.7ºC   0.1ºC  -0.5ºC СЗ
1м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
       
13 Сняг без прекъсване – умерен в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  3.3 мм
5см

96%
-0.9 хПа
07:450ºC  3.7ºC   0ºC  -0.6ºC С
2м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
       
13 Сняг без прекъсване – умерен в момента 12.8 мм
8см
2км
96%
-0.2 хПа
10:45-0.1ºC  0ºC   -0.2ºC  -0.7ºC ССЗ
3м/с (6м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
       
13 Сняг без прекъсване – умерен в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  5.2 мм
13см
1.5км
96%
+1.1 хПа
13:450ºC  0ºC   -0.4ºC  -0.9ºC ЗСЗ
5м/с (8м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
       
13 Сняг без прекъсване – слаб в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  5.5 мм
13см
3км
94%
-1.1 хПа
16:45-1.2ºC  0.6ºC   -1.2ºC  -3.1ºC ЗСЗ
1м/с (2м/с) 2-3/102-3/10
(2-2.5km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= и > 4/8  0 мм
11см
20км
87%
-0.2 хПа
19:45-2.6ºC  0.6ºC   -2.6ºC  -5.4ºC ЗЮЗ
2м/с (4м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  0 мм
11см
20км
81%
+0.7 хПа
27.12.
2014
Син. обоб.-0.5ºC3.7ºC -2.6ºC-1.7ºC---2
м/с
(6.1/8) ------------------9
см
92.1%------
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
28.12.
2014
13:45-2.4ºC  -1.9ºC   -5.4ºC  -4.7ºC ИСИ
3м/с (5м/с) 10/1010/10
(2-2.5km)
              
17 През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  0 мм
10см
20км
84%
-3 хПа
28.12.
2014
Пълно обоб.-2.4ºC-1.9ºC -5.4ºC-4.7ºC---3
м/с
(8.0/8) ------------------10
см
84%------
29.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
31.12.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
С. з.Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Сн. пок.Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
ОбщоСин. обоб.-0.6ºC6.7ºC -5.5ºC-1.4ºC---0.9
м/с
(5.0/8) ------------------3.7
см
94.1%1022.6 хПа---
ОбщоПълно обоб.-0.1ºC6.7ºC -5.5ºC-1ºC---1.2
м/с
(6.1/8) ------------------4.3
см
94%1021 хПа---