Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Случайна1   МЕСЕЦ: Юли (1-31)   ГОДИНА: 2014   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
01.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.07.
2014
10:2223.0ºC 14ºC И
1м/с (3м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
0/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8 
57%
(действ. място: Сухата река)
06.07.
2014
Пълно обоб.23ºC14ºC---1
м/с
(1.0/8) ------------57%
07.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.07.
2014
21:07
                     

(действ. място: Сухата река)
10.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
11.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
12.07.
2014
09:42
                     

(действ. място: Сухата река)
13.07.
2014
12:37
                     

(действ. място: Сухата река)
14:27
                     

(действ. място: Сухата река)
14.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.07.
2014
09:57
                     

(действ. място: Сухата река)
20.07.
2014
02:0717.0ºC 16ºC ---
1м/с (2м/с) 1/101/10
(>2.5km)
                     
1/10
Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8  9км
94%
(действ. място: Сухата река)
08:57
                     

(действ. място: Сухата река)
12:12
                     

(действ. място: Сухата река)
20.07.
2014
Пълно обоб.17ºC16ºC---1
м/с
(1.0/8) ------------94%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
21.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.07.
2014
11:2224.0ºC 16ºC Ю
1м/с (2м/с) 1/101/10
(1-1.5km)
       
1/100/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8 
61%
(действ. място: Сухата река)
26.07.
2014
Пълно обоб.24ºC16ºC---1
м/с
(1.0/8) ------------61%
27.07.
2014
09:42
                     

(действ. място: Сухата река)
11:07
                     

(действ. място: Сухата река)
12:42
                     

(действ. място: Сухата река)
28.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
29.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
31.07.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
ОбщоПълно обоб.21.3ºC15.3ºC---1
м/с
(1.0/8) ------------70.7%