Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Случайна1   МЕСЕЦ: Април (1-30)   ГОДИНА: 2012   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
01.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.04.
2012
13:078.5ºC -1ºC ССИ
2м/с (3м/с) 2-3/101/10
(1-1.5km)
       
1/102/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= 4/8 
51%
(действ. място: Пл. "Славейков")
15:2710.5ºC -2.5ºC ИСИ
2м/с (4м/с) 2-3/102-3/10
(1.5-2km)
              
3/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8 
40%
(действ. място: Пл. "Славейков")
10.04.
2012
Пълно обоб.9.5ºC-1.8ºC---2
м/с
(2.0/8) ------------45.5%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
11.04.
2012
19:4216.0ºC 1ºC ИСИ
2м/с (6м/с) 5/105/10
(>2.5km)
              
5/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 
36%
(действ. място: кв. Лозенец)
11.04.
2012
Пълно обоб.16ºC1ºC---2
м/с
(4.0/8) ------------36%
12.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
22.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.04.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
ОбщоПълно обоб.12.8ºC-0.4ºC---2
м/с
(3.0/8) ------------40.8%