Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Случайна1   МЕСЕЦ: Октомври (1-31)   ГОДИНА: 2012   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
01.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.10.
2012
17:3224.5ºC 6.5ºC ЮЮЗ
1м/с (3м/с) 6/102-3/10
(>2.5km)
       
2/104/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  Облачност <= и > 4/8 
32%
(действ. място: До Дружба 2)
18:4223.5ºC 6.5ºC ЮЮЗ
1м/с (3м/с) 9/104/10
(>2.5km)
       
4/105/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
33%
(действ. място: До Окръжна болница)
07.10.
2012
Пълно обоб.24ºC6.5ºC---1
м/с
(6.0/8) ------------32.5%
08.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
11.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
12.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.10.
2012
09:57
                     

(действ. място: НИМХ)
17.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
23.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
31.10.
2012
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вид./ отн. вл.
ОбщоПълно обоб.24ºC6.5ºC---1
м/с
(6.0/8) ------------32.5%