Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  БОГДАН   МЕСЕЦ: Март (1-31)   ГОДИНА: 2014   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Вид./ отн. вл.Атм. нал. станц.
01.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.03.
2014
06:32(8.5ºC) 4.3ºC ---
0м/с (0м/с) 10/1010/10 3км
75%
946 хПа
ВАЛИ ДЪЖД
04.03.
2014
Пълно обоб.8.5ºC4.3ºC---0
м/с
(8.0/8) ---75%946 хПа
05.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
11.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Вид./ отн. вл.Атм. нал. станц.
12.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Вид./ отн. вл.Атм. нал. станц.
24.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
31.03.
2014
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Вид./ отн. вл.Атм. нал. станц.