Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  БОГДАН   МЕСЕЦ: Ноември (1-30)   ГОДИНА: 2008   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.Атм. нал. тенд.
01.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.11.
2008
18:06(11.0ºC) 10.1ºC ---
0м/с (0м/с) 10/1010/10
(0.05-0.1km)
0.3км
94%
967 хПа
0 хПа
06.11.
2008
Пълно обоб.11ºC---10.1ºC---0
м/с
(8.0/8) ---94%---967 хПа---
07.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.11.
2008
07:07(10.2ºC) 9.3ºC ---
0м/с 10/1010/10
(0.3-0.6km)
7км
94%
973 хПа
0 хПа
08.11.
2008
Пълно обоб.10.2ºC---9.3ºC---0
м/с
(8.0/8) ---94%---973 хПа---
09.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.Атм. нал. тенд.
11.11.
2008
09:59(10.1ºC) 3.6ºC И
1м/с (2м/с) 10/10
(1-1.5km)
20км
64%
972 хПа
-1 хПа
11.11.
2008
Пълно обоб.10.1ºC---3.6ºC---1
м/с
(8.0/8) ---64%---972 хПа---
12.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.11.
2008
08:07(5.6ºC) 3.6ºC ---
0м/с (0м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
3км
87%
965 хПа
18.11.
2008
Пълно обоб.5.6ºC---3.6ºC---0
м/с
(8.0/8) ---87%---965 хПа---
19.11.
2008
07:26(4.9ºC) 4.0ºC ---
0м/с (0м/с) 10/1010/10
(0.2-0.3km)
4км
94%
963 хПа
-1 хПа
19.11.
2008
Пълно обоб.4.9ºC---4ºC---0
м/с
(8.0/8) ---94%---963 хПа---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.Атм. нал. тенд.
20.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.11.
2008
07:58(5.4ºC) ---
0м/с (0м/с) 10/10
932 хПа
-3 хПа
16:05(2.7ºC) 0.4ºC З
1м/с (2м/с) 10/1010/10
(0.3-0.6km)
5км
85%
934 хПа
+2 хПа
22.11.
2008
Пълно обоб.4.1ºC---0.4ºC---0.5
м/с
(8.0/8) ---85%---933 хПа---
23.11.
2008
07:58(10.0ºC) ---
0м/с (0м/с) 1/10
(1-1.5km)

950 хПа
+3 хПа
23.11.
2008
Пълно обоб.10ºC---------0
м/с
(1.0/8) ---------950 хПа---
24.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.11.
2008
18:22(7.9ºC) 6.7ºC ---
0м/с (0м/с) 15км
92%
1007 хПа
954 хПа
0 хПа
25.11.
2008
Пълно обоб.7.9ºC---6.7ºC---0
м/с
------92%1007 хПа954 хПа---
26.11.
2008
07:27  4.6ºC  1/10
(1.5-2km)
20км
98%
1009 хПа
958 хПа
+2 хПа
17:23(6.6ºC) 1.9ºC ---
0м/с (0м/с) 10/10
(0.6-1km)
10км
72%
962 хПа
+2 хПа
26.11.
2008
Пълно обоб.6.6ºC4.6ºC 99.9ºC1.9ºC---0
м/с
(4.5/8) ---85%1009 хПа960 хПа---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.Атм. нал. тенд.
27.11.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.11.
2008
08:40(2.1ºC) -0.5ºC ---
0м/с (0м/с) 7км
83%
971 хПа
+1 хПа
28.11.
2008
Пълно обоб.2.1ºC----0.5ºC---0
м/с
------83%---971 хПа---
29.11.
2008
09:14(1.4ºC) 0.7ºC ---
0м/с (0м/с) 10/105км
95%
961 хПа
-1 хПа
Вали суграшица
29.11.
2008
Пълно обоб.1.4ºC---0.7ºC---0
м/с
(8.0/8) ---95%---961 хПа---
30.11.
2008
07:38(-0.5ºC) -1.2ºC ---
0м/с (0м/с) 10/1010/10
(0.1-0.2km)
0.3км
95%
967 хПа
30.11.
2008
Пълно обоб.-0.5ºC----1.2ºC---0
м/с
(8.0/8) ---95%---967 хПа---
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. станц.Атм. нал. тенд.
ОбщоПълно обоб.6.1ºC4.6ºC 99.9ºC3.5ºC---0.1
м/с
(7.0/8) ---88%1008 хПа961.3 хПа---