Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  Рилска   МЕСЕЦ: Януари (1-31)   ГОДИНА: 2008   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
01.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.01.
2008
10:47(4.9ºC)  5.4ºC   4.9ºC  2.9ºC СИ
6м/с (10м/с) 10/104/10
(0.3-0.6km)
       
Дъжд без прекъсване – силен в момента Дъжд (вкл. замр.) 
12км
87%
13:50(5.3ºC)  5.5ºC   4.5ºC  3.8ºC СИ
3м/с (7м/с) 10/105/10
(0.6-1km)
       
Дъжд без прекъсване – умерен в момента Дъжд (вкл. замр.) 
20км
90%
16:45(2.3ºC)  5.7ºC   2.3ºC  -0.4ºC ССИ
4м/с (7м/с) 10/106/10
(0.6-1km)
       
През посл. час състоянието на небето не се е променило Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8 
20км
82%
02.01.
2008
Син. обоб.4.2ºC5.7ºC 2.3ºC2.1ºC---4.3
м/с
(8.0/8) ---------------86.3%
03.01.
2008
07:47(-5.2ºC)  0.4ºC   -5.2ºC  -8.1ºC ССЗ
4м/с 7-8/104/10
(0.6-1km)
През посл. час състоянието на небето не се е променило Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност > 4/8  7см
20км
80%
16:42(-5.9ºC)  -3.3ºC   -5.9ºC  -10.8ºC СЗ
6м/с 10/1010/10
(0.6-1km)
              
Сняг без прекъсване – слаб в момента Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност <= и > 4/8  6см
10км
68%
03.01.
2008
Син. обоб.-5.6ºC0.4ºC -5.9ºC-9.5ºC---5
м/с
(7.0/8) ------------6.5
см
74%
04.01.
2008
16:49(-7.3ºC)  -3.2ºC   -7.3ºC  -13.7ºC С
3м/с 1/101/10
(0.6-1km)
              
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8  3.7см
20км
60%
19:46(-9.6ºC)  -3.2ºC   -9.6ºC  -14.9ºC С
2м/с 0/10
                     
4см
20км
65%
04.01.
2008
Син. обоб.-8.5ºC-3.2ºC -9.6ºC-14.3ºC---2.5
м/с
(0.5/8) ------------3.9
см
62.5%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
05.01.
2008
13:59(-3.6ºC)  -3.2ºC   -8.0ºC  -11.5ºC ЗЮЗ
2м/с 2-3/10
              
Сняг/дъжд + сн./л. дъжд  Облачност <= и > 4/8  3см
20км
54%
16:33(-5.5ºC)  -3.2ºC   -8.0ºC  -11.4ºC ЗЮЗ
2м/с 2-3/10
              
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност <= 4/8  3см
20км
63%
19:37(-7.1ºC)  -3.2ºC   -8.0ºC  -11.1ºC ---
0м/с 4/10
              
Димка Облачност <= 4/8  3см
8км
73%
05.01.
2008
Син. обоб.-5.4ºC-3.2ºC -8.0ºC-11.3ºC---1.3
м/с
(2.3/8) ------------3
см
63.3%
06.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.01.
2008
13:36(-0.4ºC)  -0.3ºC   -2.4ºC  И
1м/с XX
                     
Мъгла, небето не се вижда, без видима промяна през посл. час Мъг./пуш./ом. (<1км)  0см
0.1км
16:36(0.4ºC)  0.5ºC   -2.4ºC  -0.4ºC И
2м/с 10/1010/10
(0.1-0.2km)
              
Мъгла, небето се вижда, започнала или усилваща се през посл. час Мъг./пуш./ом. (<1км)  Облачност > 4/8  0см
0.8км
94%
09.01.
2008
Син. обоб.0ºC0.5ºC -2.4ºC-0.4ºC---1.5
м/с
(8.0/8) ------------0
см
94%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
10.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
11.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
12.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.01.
2008
16:40(5.5ºC)  7.4ºC   0.4ºC  1.3ºC ---
0м/с 9/107-8/10
(0.6-1km)
       
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8 
15км
74%
15.01.
2008
Пълно обоб.5.5ºC7.4ºC 0.4ºC1.3ºC---0
м/с
(7.0/8) ---------------74%
16.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
19.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
27.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.01.
2008
16:48(3.0ºC)  4.8ºC   0.8ºC  -7.7ºC ССЗ
3м/с 6/106/10
(0.6-1km)
              
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8 
30км
45%
29.01.
2008
Пълно обоб.3ºC4.8ºC 0.8ºC-7.7ºC---3
м/с
(5.0/8) ---------------45%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
30.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
31.01.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Сн. пок.Вид./ отн. вл.
ОбщоСин. обоб.-3ºC5.7ºC -9.6ºC-6.7ºC---2.9
м/с
(5.2/8) ------------3.3
см
76%
ОбщоПълно обоб.-1ºC7.4ºC -9.6ºC-5.7ºC---2.5
м/с
(5.4/8) ------------3.3
см
71.3%