Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  НДК-1   МЕСЕЦ: Март (1-31)   ГОДИНА: 2019   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
01.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
07.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
09.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
11.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
12.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
13.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
20.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
21.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
25.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.03.
2019
18:278.5ºC 2.5ºC Ю
2м/с (4м/с) 10/1010/10
(1.5-2km)
              
10/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Дъжд (вкл. замр.)  Облачност > 4/8  ???
66%
26.03.
2019
Пълно обоб.8.5ºC2.5ºC---2
м/с
(8.0/8) ---------------66%
27.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
29.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
30.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
31.03.
2019
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.