Архивни любителски данни


СТАНЦИЯ:  НДК-1   МЕСЕЦ: Юли (1-31)   ГОДИНА: 2008   
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
01.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
02.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
03.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
04.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
05.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
06.07.
2008
16:2727.0ºC  27.5ºC  7.5ºC З
3м/с (6м/с) 1/101/10
(2-2.5km)
              
0/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= 4/8  70км
29%
(действ. място: До "Шератон")
06.07.
2008
Пълно обоб.27ºC27.5ºC 99.9ºC7.5ºC---3
м/с
(1.0/8) ---------------29%
07.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
08.07.
2008
18:4231.5ºC  33.5ºC   31.5ºC  12.0ºC СЗ
4м/с (8м/с) 9/101/10
(2-2.5km)
1/108/101/10
Валежи, видими от станцията, достигащи повърхността, на >5 km от станцията Облачност > 4/8  45км
30%
(действ. място: Руски паметник)
08.07.
2008
Пълно обоб.31.5ºC33.5ºC 31.5ºC12ºC---4
м/с
(7.0/8) ---------------30%
09.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
10.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
11.07.
2008
18:1728.0ºC 11.0ºC ССИ
2м/с (4м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
              
1/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= 4/8  65км
35%
(действ. място: До "Шератон")
11.07.
2008
Пълно обоб.28ºC---11ºC---2
м/с
(1.0/8) ---------------35%
12.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
13.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
14.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
15.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
16.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
17.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
18.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
19.07.
2008
12:5726.5ºC 13.5ºC СЗ
2м/с (4м/с) 1/101/10
(1.5-2km)
       
1/100/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност <= и > 4/8  Облачност <= 4/8  45км
45%
(действ. място: Централна гара)
19.07.
2008
Пълно обоб.26.5ºC---13.5ºC---2
м/с
(1.0/8) ---------------45%
20.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
21.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
22.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
23.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
24.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
25.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
26.07.
2008
15:4224.5ºC  25.0ºC  12.0ºC З
5м/с (8м/с) 4/102-3/10
2/101/101/10
През посл. час обл. се размива или изтънява Облачност > 4/8  Облачност <= и > 4/8  40км
46%
(действ. място: До Централна гара)
26.07.
2008
Пълно обоб.24.5ºC25.0ºC 99.9ºC12ºC---5
м/с
(3.0/8) ---------------46%
27.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
28.07.
2008
19:2223.5ºC  24.7ºC  15.0ºC С
1м/с (3м/с) 9/102-3/10
(1-1.5km)
       
2/107/10
През посл. час се наблюдава развитие/образуване на обл. Облачност > 4/8 
59%
(действ. място: До ЦУМ)
28.07.
2008
Пълно обоб.23.5ºC24.7ºC 99.9ºC15ºC---1
м/с
(7.0/8) ---------------59%
29.07.
2008
18:5726.0ºC 14.5ºC С
1м/с (2м/с) 6/101/10
(1.5-2km)
       
1/105/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8  59км
49%
29.07.
2008
Пълно обоб.26ºC---14.5ºC---1
м/с
(5.0/8) ---------------49%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
30.07.
2008
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
31.07.
2008
18:4728.0ºC 14.0ºC СИ
4м/с (6м/с) 7-8/101/10
(1.5-2km)
       
1/106/10
През посл. час състоянието на небето не се е променило Облачност <= и > 4/8  Облачност > 4/8  50км
42%
(действ. място: До ЦУМ)
31.07.
2008
Пълно обоб.28ºC---14ºC---4
м/с
(6.0/8) ---------------42%
ДатаСрокТемп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
ОбщоПълно обоб.26.9ºC33.5ºC 31.5ºC12.4ºC---2.8
м/с
(3.9/8) ---------------41.9%